14 Ιουνίου, 2017

Τι κρύβεται πίσω από τις fast track διαδικασίες εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκληθεί από την έκδοση εγκυκλίων που αφορούν στις εγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου.

Η άνιση μεταχείριση των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφών τους, όπου θέτονται πολύ αυστηρότερες προθεσμίες, από ότι στις εγγραφές στα Γενικά Λύκεια και η υποχρεωτική εγγραφή με ηλεκτρονικό τρόπο, είναι στην κατεύθυνση που εφαρμόζει εδώ και καιρό η Κυβέρνηση, προκειμένου να καταστήσει την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση το «αποπαίδι» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Και είναι πραγματικά περίεργο, πώς γίνεται στη δημόσια διοίκηση να υπερισχύουν οι εγκύκλιοι, που ο ρόλος τους είναι ερμηνευτικός, σε σχέση με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την διαδικασία εγγραφών μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ. Οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας θα οδηγήσουν στο να εγγραφούν λιγότεροι μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς εφαρμόζονται διαδικασίες «fast track», έτσι θα λειτουργήσουν λιγότερες δομές και τελικά θα προσληφθούν και λιγότεροι εκπαιδευτικοί, σε βάρος χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133381/Δ4 Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές- Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (ΦΕΚ 2627/Β’/24-08-2016), στο άρθρο 1, προβλέπεται για τις προθεσμίες εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.):

«Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο».

Επιπλέον, στην παρ.3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου», και τέλος στην παρ. 5 ότι «Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.».

Η υπ’ αριθμ. 89047/ΓΔ4/26-5-2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018» που ενημερώνει για τις εγγραφές μαθητών/τριών όλων των τάξεων στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και ΕΠΑ.Λ, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων «οι εγγραφές των μαθητών όλων των τάξεων των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017…».

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «για το σχολικό έτος 2017-2018 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017». Και εδώ εγείρεται το ερώτημα, ποια είναι πραγματικά η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ., καθώς ορίζονται δύο ημερομηνίες η 23/6/2017 και η 30/6/2017.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των Κύκλων, Τομέων και Ειδικοτήτων του ν. 3475/2006 (Α΄148) με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Όσον αφορά τη δημιουργία των τμημάτων ΕΠΑ.Λ για το ερχόμενο σχολικό έτος 2017-2018 στην εγκύκλιο αναφέρεται:

«Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, πρέπει άμεσα να ενημερώσουν εγγράφως τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα τμήματα (μαθημάτων γενικής παιδείας, ξένων γλωσσών, μαθημάτων επιλογής και ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων) που θα λειτουργήσουν στο σχολείο τους την επόμενη σχολική χρονιά. Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1α/91085/Δ4/31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Επείγουσα ενημέρωση για τις εγγραφές Μαθητών/τριών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2017-2018» οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση προτίμησης ηλεκτρονικά για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017.

Ομοίως, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, υποβάλουν εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής για το σχολικό έτος 2017-2018 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017.

Επειδή αυτή η εξέλιξη αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης για τους μαθητές καθώς οι ασφυκτικές προθεσμίες για τις εγγραφές των ΕΠΑ.Λ. (πέντε μόνο ημέρες) αλλά και η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής (σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα ΓΕ.Λ.) θα έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές να μείνουν εκτός των επαγγελματικών εκπαιδευτικών δομών.

Επειδή οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ με τις συγκεκριμένες «διευκρινιστικές» εγκυκλίους, περιπλέκουν τις διαδικασίες για γονείς/κηδεμόνες και μαθητές, θεωρούν δεδομένη την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, και επιπλέον δημιουργούν την εντύπωση των “fast track” διαδικασιών εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ., στη λογική του «όποιος προλάβει…», που μόνο ως στήριξη της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να εκληφθεί. Τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν συνολικά στο να εγγράφονται όλο και λιγότεροι μαθητές στα ΕΠΑ.Λ. καθιστώντας την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση το «αποπαίδι» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι οι λόγοι που επιβάλλουν διαφορετικές προθεσμίες εγγραφών στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ. αλλά και διαφορετικές διαδικασίες εγγραφής (έγγραφη και ηλεκτρονική αντίστοιχα); Πως μπορεί μια εγκύκλιος της διοίκησης να υπερισχύσει της Υπουργικής Απόφασης, προσδιορίζοντας αυστηρότερες προθεσμίες;

2. Είναι προφανές ότι η οδηγία προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα ως τις 10/07/2017 για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολ. έτος 2017-18, δίνεται προκειμένου να ρυθμιστούν έγκαιρα τα θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων, όμως τι προβλέπεται για όσους απόφοιτους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. θέλουν να δηλώσουν προτίμηση τον Σεπτέμβριο σε τομείς και ειδικότητες που θα έχουν καταργηθεί τον Ιούλιο λόγω μειωμένου αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών;

3. Έχει εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης τον Σεπτέμβριο, μετά και την λήξη των τελευταίων εγγραφών μαθητών, του καταλόγου τμημάτων-ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2017-2018;

4. Ποιος θα αποφασίζει για τη λειτουργία ή όχι ολιγομελών τμημάτων, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που αποφασίζει το αργότερο πέντε ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133381/Δ4 Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (ΦΕΚ 2627/Β’/24-08-2016) ή οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως τις 10/07/2017 όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ;

5. Τι προβλέπεται για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. των αποφοίτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) που θα αποφοιτήσουν εντός του Ιουλίου; Εντός ποιας προθεσμίας θα γίνουν οι εγγραφές τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά