14 Οκτωβρίου, 2016

«Στήριξη και όχι υποβάθμιση του δικαιώματος των μαθητών για επαγγελματική εκπαίδευση»

Το σοβαρό ζήτημα με την κατάργηση ορισμένων τμημάτων τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε διάφορες περιοχές της χώρας και των συνεπαγόμενων προβλημάτων που δημιουργεί σε μαθητές, θίγει με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς.

Είναι γνωστή η αναστάτωση, η οποία έχει προκληθεί στον χώρο της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά την απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη να κλείσει ορισμένα τμήματα σε ΕΠΑΛ, λόγω μικρού αριθμού μαθητών, αναγκάζοντας τους μαθητές είτε να αλλάξουν ειδικότητα είτε να μετακινηθούν σε άλλα ΕΠΑΛ που προσφέρουν τις εν λόγω ειδικότητες. Προφανώς κάτι τέτοιο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ειδικά για ΕΠΑΛ σε ευαίσθητες και απομονωμένες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές καθίσταται πολύ δύσκολο με κίνδυνο την αύξηση της μαθητικής διαρροής.

Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό ο κ. Μαυρωτάς ζητά επίσης ενημέρωση και τι πρόκειται να γίνει, σχετικά με καταγγελίες για μη έγκαιρη διανομή των βιβλίων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ ακόμη και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες.

Το Ποτάμι διαρκώς, όπως και στην πρόσφατη προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία μέσω του επικεφαλής Σταύρου Θεοδωράκη, τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει για τη χώρα και την ανάπτυξή της, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η αποτελεσματική διασύνδεσή της με την παραγωγή. Για αυτό και μέσα στη δέσμη προτάσεων του, έχει ήδη αναφερθεί στην ίδρυση πρότυπων πειραματικών ΕΠΑΛ. Τέλος στέκεται απέναντι σε κάθε ενέργεια υποβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης οι οποίες της καθιστούν στη συνείδηση της κοινωνίας ως το «αποπαίδι» του εκπαιδευτικού συστήματος όταν σε άλλες χώρες είναι το καμάρι της παιδείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση ολιγομελών τμημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Με την με αρ. πρωτ. Φ.12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» ορίζονται τα κατώτατα όρια αριθμού μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων, ανάλογα με τις αντίστοιχες κατηγορίες σχολικών μονάδων, όρια τα οποία όταν δεν εκπληρούνται, τα αντίστοιχα τμήματα θα καταργούνται.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Μεταβατικές διατάξεις» της Υπουργικής Απόφασης: «Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 είναι δυνατή η λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης (ημερήσιων και εσπερινών) ΕΠΑ.Λ. και τμημάτων ειδικότητας της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4186/2013, και τα οποία δεν ικανοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση όρια ελάχιστου αριθμού μαθητών, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών/τριών των τμημάτων αυτών σε αντίστοιχα τμήματα στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. Δ. της ίδιας Υπουργικής Απόφασης: «Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η’ – ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης…»

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, η λειτουργία ορισμένων τμημάτων Α’ τάξης και Τομέων Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και δεν καταργούνται παρά τον μικρότερο αριθμό μαθητών, λόγω ειδικών συνθηκών οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Ωστόσο εκατοντάδες μαθητές πολλών ΕΠΑ.Λ. ανά τη χώρα τα οποία δεν ανήκουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις θα υποχρεωθούν, είτε να αλλάξουν ειδικότητα, είτε να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο καθώς τα τμήματά τους και οι τομείς τους δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα. Ειδικότερα για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. στη νησιώτικη Ελλάδα, αυτό συνεπάγεται αύξηση της μαθητικής διαρροής αφού, πρακτικά, η μετακίνησή τους σε άλλο νησί είναι αδύνατη, ενώ όμοια ισχύουν για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. στην ηπειρωτική Ελλάδα, οδηγώντας την ύπαιθρο σε μεγαλύτερο μαρασμό.

Η κατάργηση-συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρακτικές της Κυβέρνησης όπως είναι και η απόφαση για συρρίκνωση του ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων και των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με περικοπές διδακτικών ωρών σε αρκετά μαθήματα, τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, πρακτικές οι οποίες αποσκοπούν συνολικά στο να αποφευχθούν διορισμοί χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκαλώντας όμως πολλές παρενέργειες και στον ευαίσθητο και παραμελημένο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επειδή αυτή η εξέλιξη καταργεί το δικαίωμα των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. να επιλέξουν ελεύθερα την ειδικότητα που προτιμούν και τους αναγκάζει στο να επιλέξουν είτε παραπλήσια ειδικότητα των ενδιαφερόντων τους είτε εντελώς άσχετη στη δημόσια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση του τόπου τους. Μάλιστα πολλοί από αυτούς μετά το πέρας των σπουδών τους στα ΕΠΑ.Λ, ενδέχεται να αναγκασθούν να στραφούν στα ιδιωτικά ΙΕΚ για να ακολουθήσουν την επαγγελματική διαδρομή που τους στερήθηκε με ευθύνη των εν λόγω αποφάσεων του Υπουργείου, με όποιο οικονομικό κόστος συνεπάγεται αυτό για τις οικογένειές τους και αύξηση της εσωτερικής μετανάστευσης.

Επειδή η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταργώντας τμήματα και ειδικότητες τομέων των ΕΠΑ.Λ σε όλη την ελληνική επαρχία, οδηγεί σταδιακά στην απαξίωση και στο κλείσιμο των ΕΠΑ.Λ της περιφέρειας με συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και πρωτίστως για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Επειδή ο Υπουργός Παιδείας με τη συγκεκριμένη απόφασή του και την προχειρότητα που προκύπτει από τις συνεχείς αλλαγές και πειραματισμούς, είναι σαν να καθιστά στη συνείδηση της κοινωνίας την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση ως το «αποπαίδι» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με βάση ποια κριτήρια ορισμένα τμήματα Α΄ τάξης και Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων στη χώρα εξαιρέθηκαν σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 Απόφαση του Υπουργού, ενώ άλλες περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει της υπουργικής απόφασης Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434), άρθρο 1, παρ. Δ και άρθρο 2, καταργήθηκαν; Υπήρξαν και αν ναι, λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ήταν κεντρική απόφαση του Υπουργού;

2. Επειδή το άρθρο 2 «Μεταβατικές διατάξεις», της με αριθμ. πρωτ. Φ.12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) Υπουργικής Απόφασης αναφέρει μόνο τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις των τμημάτων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. Δ του άρθρου 1 της ίδιας Υ.Α. και για τις οποίες υπάρχει αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών στα πλησιέστερα ΕΠΑ.Λ.; Υπάρχει σχέδιο για την οργάνωση της μεταφοράς τους από το σχολικό έτος 2018-2019 και μετέπειτα, προκειμένου να μην αναγκαστούν οι μαθητές να αλλάξουν εκπαιδευτικό αντικείμενο;

3. Έχετε γνώση και τι προτίθεστε να πράξετε για τις περιπτώσεις (π.χ. νησιωτικές περιοχές) που είναι πρακτικά αδύνατη η μεταφορά και μετακίνηση μαθητών όπως στο ΕΠΑ.Λ. της Κω όπου οι Σύλλογοι Διδασκόντων καταγγέλλουν την κατάργηση τομέων Β’ τάξης παρά τη θετική εισήγηση για έγκριση τόσο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου όσο και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου;

4. Στην με αρ. πρωτ. Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται στα σχετικά και συγκεκριμένα στο σχετ.10 ότι «Το γεγονός από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». Κατά συνέπεια για ποιον λόγο καταργήθηκαν τα τμήματα αυτά εξαρχής, αν δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι; Και για ποιον λόγο δεν συνεχίζουν όλα τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑ.Λ. την λειτουργία τους προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής επαρχίας;

5. Σε ποια δέσμη δράσεων έχει καταλήξει το ΥΠ.Π.Ε.Θ ώστε να αναβαθμισθεί επί της ουσίας η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση;

6. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα κάθε μαθητής να παρακολουθήσει την ειδικότητα που έχει επιλέξει, χωρίς να αναγκαστεί να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό λόγω κατάργησης του αντίστοιχου τμήματος που τον ενδιαφέρει;

7. Ποιοι είναι οι λόγοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν διανεμηθεί τα βιβλία ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. ακόμη και σε μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά; Γνωρίζετε ότι οι μαθητές διδάσκονται το υλικό των μαθημάτων τους από φωτοτυπίες; Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειμένου να λυθεί άμεσα το εν λόγω πρόβλημα;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Τα απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα ο αριθμός των μαθητών που φοίτησαν ανά τομέα και ειδικότητα σε κάθε ΕΠΑ.Λ. ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Τα καταγεγραμμένα προβλήματα των ΕΠΑ.Λ. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί για να αντιμετωπιστούν.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά