21 Ιουνίου, 2014

Θέσπιση περιγραφών θέσεων

Για κάθε θέση στο δημόσιο να υπάρχει ακριβής περιγραφή της εργασίας “Job Description”, με ανάλογη αμοιβή. Όχι για όλες τις θέσεις, τον ίδιο μισθό.

Κλειώ Ηλιάκη

διαβάστε επίσης