21 Ιουνίου, 2014

Αντικειμενική κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων

Κατάργηση των πειθαρχικών συμβουλίων δημοσίων υπαλλήλων με την υπάρχουσα μορφή. Αντικατάστασή τους από τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται μόνο από δικαστικούς λειτουργούς.

Στέφανος Γκούτρας

διαβάστε επίσης