21 Ιουνίου, 2014

Αξιόπιστη αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Η μόνη λύση για μια ορθή αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι να γίνει, όπως στις μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού. Δηλαδή, με την καθιέρωση τεστ δεξιοτήτων που δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και με τον παράλληλο συνυπολογισμό των υπόλοιπων προσόντων του υπαλλήλου, δηλ. πτυχία και λοιπά, προ πάντων, όμως, τον τρόπο διορισμού. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται διορισθείς με ΑΣΕΠ παρόμοια με κάποιον του νόμου Παυλόπουλου. Οι σύμβουλοι ιδιωτικών εταιριών θα μπορούσαν να συμβάλλουν.

Γεωργία Μαυροδή

διαβάστε επίσης