21 Ιουνίου, 2014

Εξέλιξη στο Δημόσιο βάσει απόδοσης

Για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, παραχώρηση μοναδικού κωδικού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας για κάθε έναν υπάλληλο ξεχωριστά. Έπειτα: σύγκριση παραγόμενης δουλειάς ανά τμήμα, καθιέρωση εξετάσεων ανά 2 ή 3 έτη και με εξειδικευμένη θεματολογία, έτσι ώστε να κρίνεται αν κάθε υπάλληλος μπορεί να αντεπεξέλθει ορθά και χωρίς καθυστερήσεις στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του, τιμωρία για τους κακούς με χρονική κλιμάκωση: στέρηση προαγωγής-μείωση μισθού-απόλυση. Όφελος για τους καλούς: προαγωγή.

Γεώργιος Γρηγορίου

διαβάστε επίσης