21 Ιουνίου, 2014

Ασυμβίβαστo για τη συμμετοχή σε Διοικήσεις ΔΕΚΟ

Θέσπιση αυστηρού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών για την εξάλειψη του φαινομένου του πελατειακού κράτους. Απαγόρευση των Προέδρων και μελών του ΔΣ να είναι ή να έχουν εκλεγεί βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη της κυβέρνησης ή να είναι κομματικά στελέχη, απαγόρευση ενασχόλησης για δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους σε τομέα της ημεδαπής, σχετικό με το αντικείμενο της Αρχής.

Αλέξανδρος Μπουντούρης

διαβάστε επίσης