20 Σεπτεμβρίου, 2014

Θεσμός σχολικού συμβούλου ψυχικής υγείας

Τομέας Υγείας – ΕΥΑ ΣΤΑΜΟΥ

Ο Σχολικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας θα συνεργάζεται με τους διδάσκοντες, τη Διεύθυνση του σχολείου και τους κηδεμόνες, ώστε να είναι εφικτή η οργάνωση ενός συστήματος ψυχικής υποστήριξης, που θα επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις μαθητών υψηλού ρίσκου.

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας θα είναι:
(i) εκπαιδευτικός: θα παρέχει ενημερωτικό υλικό και θα διοργανώνει σεμινάρια για μαθητές, καθηγητές και γονείς που αφορούν θέματα ψυχικής υγείας.
(ii) συμβουλευτικός: θα παρέχονται ατομικές συνεδρίες και θα οργανώνονται κάποιες ομάδες συζήτησης πάνω στα πρότυπα των ανοικτών ψυχοθεραπευτικών ομάδων, με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων συναισθηματικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς.
(iii) διαγνωστικός ή παραπεμπτικός σε περιπτώσεις που οι μαθητές, οι καθηγητές, ή η οικογένεια, χρειάζονται μία πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση από ειδικό της ψυχικής υγείας σε ζητήματα, π.χ., βίαιης συμπεριφοράς, σεξουαλικής κακοποίησης, εθισμού κ.α.

Με βάση τα υπαρκτά δημοσιονομικά δεδομένα, το μέτρο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα της επικράτειας -- κάτι τέτοιο δεν θεωρείται οικονομικά ρεαλιστικό ούτε και σε κράτη με πολύ ανεπτυγμένο σύστημα πρόληψης, όπως ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη. Το μέτρο όμως μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα με τη μέθοδο τακτικών ημερήσιων επισκέψεων σε κάθε δημόσιο σχολείο, σε πυκνή περιοδική βάση.

Οι θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να στελεχωθούν από άτομα που έχουν επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η χρησιμοποίηση διδακτικού προσωπικού σε αυτή τη θέση δεν ενδείκνυται, πρώτον διότι οι διδάσκοντες λόγω της εγγύτητας που επιφέρει η καθημερινή παιδαγωγική επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες δεν έχουν την αντικειμενικότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση του συμβουλευτικού ρόλου, και δεύτερον, διότι και οι ίδιοι οι διδάσκοντες μπορεί να αντιμετωπίζουν ζητήματα που χρήζουν βοήθειας από ειδικό της ψυχικής υγείας.

Η στελέχωση των σχολείων με Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, θα έχει τρία επιπλέον οφέλη: (i) θα βοηθήσει σταδιακά στην απορρόφηση αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων ψυχολογίας, (ii) θα επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση (iii) θα συμβάλει στην άρση του στίγματος τόσο της ψυχικής ασθένειας όσο και της επίσκεψης στον ψυχολόγο.

διαβάστε επίσης