28 Φεβρουαρίου, 2017

Τεράστιες οι ελλείψεις αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των φορέων του ιού του AIDS

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με τις μεγάλες ελλείψεις αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των φορέων του ιού του AIDS. Πρόκειται για εργαστηριακές εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση του ιού HIV, αλλά και για την σωστή παρακολούθηση της υγείας των οροθετικών ασθενών.

Παρά τις επανειλημμένες επιστολές του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» προς τον αρμόδιο Υπουργό, μέχρι σήμερα στα τέσσερα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς εκκρεμούν 6.900 εξετάσεις ασθενών, οι οποίες καθημερινά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και το αρμόδιο Υπουργείο ακόμα συμπληρώνει τον φάκελο για την διενέργεια διεθνή διαγωνισμού.

Η υπέρμετρη αυτή γραφειοκρατία και χρονοτριβή είναι σαφές πως θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ήδη επιβαρυμένη υγεία των φορέων – ασθενών του ιού του Έιτζ, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα ψυχολογικά, ηθικά και κοινωνικά.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Μεγάλες ελλείψεις αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των φορέων του ιού του AIDS»

Από τον Νοέμβριο του 2016 ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», με επιστολή του ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό, πως υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις HIV λοίμωξης, μέτρησης του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής.

Πρόκειται για εργαστηριακές εξετάσεις που είναι απαραίτητες τόσο για την επιβεβαίωση του ιού HIV, όσο και για την σωστή παρακολούθηση της υγείας των οροθετικών ασθενών.

Παρά τις δεσμεύσεις του αρμόδιου Υπουργείου για λύση του προβλήματος, η κατάσταση παραμένει μέχρι σήμερα οριακή, καθώς στα τέσσερα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς εκκρεμούν 6.900 εξετάσεις ασθενών.

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ για την προμήθεια των αντιδραστηρίων θα πρέπει να διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός, δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί ο απαιτούμενος φάκελος, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο το πότε θα διενεργηθεί και το πότε θα τελεσφορήσει.

Δεδομένου ότι η γραφειοκρατία, η υπέρμετρη κωλυσιεργία και χρονοτριβή των υπηρεσιών υγείας, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ήδη επιβαρυμένη υγεία των ασθενών του υιού AIDS.

Δεδομένου ότι η συνταγματική υποχρέωση δεν είναι μόνο του πολίτη προς το κράτος αλλά και του κράτους προς τον πολίτη για δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε θα ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια των αντιδραστηρίων για τις εργαστηριακές εξετάσεις HIV λοίμωξης;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του σχετικού φακέλου;

3. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα έλλειψης αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των φορέων του ιού του AIDS;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Σχετικά