Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Σταύρος Μ. Θεοδωράκης
Ποτάμι
Τομέας Άμυνας
Γιάννα Παναγοπούλου
Ποτάμι