παγκόσμια ημέρα

Σταύρος Θεοδωράκης
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι
Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τάσος Παππάς
Ποτάμι
Ποτάμι
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Φωτεινή Λεομπίλλα