21 Ιουνίου, 2014

Σύστημα low sunset

Να εφαρμοσθεί το σύστημα Low sunset. Σε πρώτη εφαρμογή, θα μπορούσε να κηρυχθεί λήξασα όλη η νομοθεσία μέχρι το 1974 (αρχή μεταπολίτευσης), με τριετή περίοδο αναστολής για επικαιροποίηση και κωδικοποίηση όσων παλαιών νόμων είναι χρήσιμοι.

Ηλίας Εμμανουηλίδης

διαβάστε επίσης