21 Ιουνίου, 2014

Ξεκαθάρισμα, επικαιροποίηση κι ευκολονόητη καταγραφή των νόμων

Επιβάλλεται η συγκέντρωση των διάσπαρτων διατάξεων της δαιδαλώδους ελληνικής νομοθεσίας κι η κατάλληλη τροποποίηση κι ενοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο νόμων, που ο καθένας θα αντιστοιχεί σ' ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Κατάργηση της κατά βούλησιν υποβολής τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια. Λεκτική αποτύπωση, απλή και ξεκάθαρη, ώστε να γίνεται κατανοητή από τους μη ειδικούς πολίτες(π.χ., όχι αριθμοί με παραπομπές σε διατάξεις). Θα μπορούν, ωστόσο, να υπάρχουν υποσημειώσεις και χωριστά παραρτήματα, που είναι απολύτως απαραίτητα.

Αλέξανδρος Μπουντούρης

διαβάστε επίσης