21 Ιουνίου, 2014

Στροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς ήπιες περιβαλλοντικά και προσοδοφόρες ποιοτικά μορφές παραγωγής

Η στροφή της ΚΑΠ στη γη (έκταση) ως αναφορά στη χρήση γης ως, προϋπόθεση στην αλλαγή (βελτίωση) της χρήσης της ως μακροπρόθεσμου στόχου, ευνοεί τη στροφή της ελληνικής παραγωγής προς πιο ήπιες περιβαλλοντικά και πιο προσοδοφόρες ποιοτικά μορφές παραγωγής.

Τάσος Χανιώτης

διαβάστε επίσης