21 Ιουνίου, 2014

Εκσυγχρονισμός αγροτικών ΔΕΚΟ

Εκσυγχρονισμός των αγροτικών ΔΕΚΟ, ιδιαίτερα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και ΟΠΕΚΕΠΕ με λιτά οργανογράμματα και νέα αξιοκρατική, μη κομματική διοίκηση. Αναμόρφωση των περιφερειακών αγροτικών υπηρεσιών, ώστε να δοθεί έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στον αγρότη με συμβολικό κόστος: α) για τη φυτική παραγωγή ανάλυσης χώματος, νερού, φυτοπαθολογικές διαγνώσεις, οδηγίες. β) για τους κτηνοτρόφους ουσιαστική κτηνιατρική και ζωοτεχνική στήριξη.

Ηλίας Εμμανουηλίδης

διαβάστε επίσης