13 Οκτωβρίου, 2016

Στον «αέρα» οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας από 1η Νοεμβρίου

Λύση για τις 256 Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που λειτουργούν στους δήμους όλης της χώρας και θα μείνουν κυριολεκτικά στον «αέρα» σε 18 ημέρες, αφού διακόπτεται η χρηματοδότησή τους από 1/11, ζητούν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών οι βουλευτές με το Ποτάμι Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας).

Οι βουλευτές επικαλούνται έγγραφο της Αν. Υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου, σύμφωνα με το οποίο «η καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης των Δομών Φτώχειας από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, η λειτουργία των Δομών Φτώχειας, εντάσσεται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-20».

Όμως, η διαδικασία ένταξης των δομών φτώχειας στα ΠΕΠ των Περιφερειών σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα και ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μόλις έγινε η ένταξη των δομών, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έναρξης της χρηματοδότησης από 1/1/2017, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα πράξεις ένταξης δομών στο νέο ΠΕΠ, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής, η πρόσκληση προς τους δήμους για τις Δομές Αστέγων δημοσιεύθηκε μόλις στις 4/10 και η πρόσκληση για τα Κέντρα Κοινότητας έληξε μόλις στις 7/10 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης.

Αν υπολογιστεί και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνουν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο ενέργειες πρόσληψης του προσωπικού και προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, είναι παραπάνω από προφανές ότι καμία δομή δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από το Μάρτιο του 2017 και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη νέα χρονιά, οπότε και θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι 118.000 ωφελούμενοι του προγράμματος, άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και είναι αντιμέτωποι με ακραία φτώχεια, θα παραμείνουν ακάλυπτοι και χωρίς τις υπηρεσίες αυτές για αρκετούς μήνες. Εκτεθειμένοι μένουν και οι 900 περίπου εργαζόμενοι των δομών.

Οι βουλευτές ρωτούν λοιπόν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ένταξη των νέων κοινωνικών δομών στα ΠΕΠ και ποιο είναι το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει η χρηματοδότηση και η λειτουργία τους και τι θα γίνει από την 1η Νοεμβρίου 2016 σε όσες δομές δεν έχουν προλάβει να ενταχθούν σε ΠΕΠ ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία τους και πως θα εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι. Τέλος, ζητούν να μάθουν αν θα χορηγηθεί νέα παράταση στη λειτουργία των δομών, μέχρι την πραγματική έναρξη λειτουργίας τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ του νέου ΕΣΠΑ ώστε να μην μείνουν ούτε μία μέρα οι ωφελούμενοι χωρίς τη φροντίδα και τις υπηρεσίες που οι δομές αυτές προσφέρουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: 1) τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Στον «αέρα» οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας από 1η Νοεμβρίου

Στον «αέρα» κυριολεκτικά μένουν σε 18 ημέρες 256 Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας που λειτουργούν στους δήμους όλης της χώρας, και μαζί με αυτές οι 118.000 ωφελούμενοι που εξυπηρετούν και περίπου 900 εργαζόμενοι αφού διακόπτεται η χρηματοδότησή τους από 1/11.

Σύμφωνα με έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ23/οικ.46119/3718/10-10-2016), «ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της τρίτης κατά σειρά παράτασης χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Δομές Φτώχειας) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), γίνεται γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης των Δομών Φτώχειας από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, η λειτουργία των Δομών Φτώχειας, εντάσσεται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-20».

Όμως, η διαδικασία ένταξης των δομών φτώχειας στα ΠΕΠ των Περιφερειών σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μόλις έγινε η ένταξη των δομών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έναρξης της χρηματοδότησης από 1/1/2017,

- στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα πράξεις ένταξης δομών στο νέο ΠΕΠ,

- στην Περιφέρεια Αττικής, η πρόσκληση προς τους δήμους για τις Δομές Αστέγων δημοσιεύθηκε μόλις στις 4/10 ενώ η πρόσκληση για τα Κέντρα Κοινότητας έληξε μόλις στις 7/10 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης.

Αν υπολογιστεί και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνουν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο ενέργειες πρόσληψης του προσωπικού και προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού (δημοσιεύσεις προκηρύξεων, υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων, διαδικασία ενστάσεων, διαγωνισμοί προμηθειών κλπ.), είναι παραπάνω από προφανές ότι καμία δομή δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από το Μάρτιο του 2017 και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη νέα χρονιά, οπότε και θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι χιλιάδες ωφελούμενοι του προγράμματος, άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και είναι αντιμέτωποι με ακραία φτώχεια, και οι οποίοι λάμβαναν από τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας όχι μόνο υλική συνδρομή αλλά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση, θα παραμείνουν ακάλυπτοι και χωρίς τις υπηρεσίες αυτές για αρκετούς μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ένταξη των νέων κοινωνικών δομών στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ποιο είναι το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει η χρηματοδότηση και η λειτουργία τους;

2) Τι θα γίνει από την 1η Νοεμβρίου 2016 σε όσες δομές δεν έχουν προλάβει να ενταχθούν σε ΠΕΠ ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία τους και πως θα εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι;

3) Προτίθεστε να χορηγήσετε παράταση στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, μέχρι την πραγματική έναρξη λειτουργίας τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ του νέου ΕΣΠΑ ώστε να μην μείνουν ούτε μία μέρα οι ωφελούμενοι χωρίς τη φροντίδα και τις υπηρεσίες που οι δομές αυτές προσφέρουν;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας- Λάρισας