20 Σεπτεμβρίου, 2014

Στήριξη των Αστέγων

Τομέας Πρόνοιας – ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΜΠΟΣ

 • 1. Δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για τους αστέγους, για τη τήρηση συστήματος καταγραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια σαφής και συνολική εικόνα του προβλήματος. Καταγραφή όλων των δράσεων για τον άστεγο που ασκούνται απο φορείς του Δημοσίου καθώς και ΜΚΟ. Παρέμβαση στο δρόμο (street work) για τη καταγραφή των αστέγων. Συντονισμός και συνεργασία για απο κοινού δράση όλων αυτών των φορέων. (Υπαγωγή των σχετικών φορέων σε υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης )
 • 2. Εξατομικευμένη προσέγγιση της ομάδας-στόχου και ολιστική αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. Τακτικές έρευνες για την αποτύπωση των αναγκών και αντιμετώπισή τους μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πλάνων που θα στοχεύουν στη κινητοποίηση και επανένταξη του ατόμου μέσω διασύνδεσης με υπηρεσίες κατάρτισης – εκπαίδευσης με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και διασύνδεση με όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνεται.
  (δημιουργία δικτύου μέσα από τη συνεργασία και την από κοινού δράση φορέων: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, άλλες ΜΚΟ υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης )
 • 3. Προσπάθεια πρόληψης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και την λήψη μέτρων στήριξης από μέρους της πολιτείας όπως πχ: δωρεάν ψυχολογική, νομική συμβουλευτική, καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη για όσους κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο για διάφορους λόγους (ανεργία, διαζύγιο, αποφυλάκιση κλπ (η εφαρμογή πρόληψης μπορει να σχεδιαστεί με συνεργασία υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ)
 • 4. Ανάπτυξη – επέκταση δομών επείγουσας στέγασης
 • α. Ξενώνες Ύπνου (τύπου “bed and breakfast”), β. Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ). (παροχή υπηρεσιών για τη κάλυψη των πολλαπλών αναγκών των αστέγων σε συνεργασία υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ)
  Ανάπτυξη – επέκταση
  α. Κοινωνικών ξενώνων Φιλοξενίας
  β. χώρων ημιαυτόνομης διαβίωσης σε Προστατευμένα Διαμερίσματα (Πρόσβαση σε εξειδικευμένη, υποστηρικτική ή επιβλεπόμενη στέγαση από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό παρέχει για ειδικές ομάδες αστέγων που δε δύνανται να διαβιούν αυτόνομα και ανεξάρτητα).
  γ) Επιδότηση Ενοικίου – Κοινωνική Κατοικία. Αξιοποίηση Περιουσίας και Κτηματολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας

  διαβάστε επίσης