20 Ιουνίου, 2014

Στήριξη ανέργων, ώστε ν' αναζητήσουν απασχόληση

Δημιουργία σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο εξειδικευμένων, εύκολα προσβάσιμων task forces, με αντικείμενο την επαγγελματική καθοδήγηση ανέργων και την παροχή συμβουλών, που να παρέχονται δωρεάν.

Κώστας Γκράβας

διαβάστε επίσης