20 Ιουνίου, 2014

Αύξηση κονδυλίων για το πρόγραμμα "Εγγύηση για τη Νεολαία" κι επέκταση του ηλικιακού ορίου ως τα 29 χρόνια

"Εγγύηση για τη Νεολαία": Κανένας νέος 18-24 ετών να μη βρίσκεται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πάνω από 4 μήνες. Ζητάμε την επέκταση μέχρι 29 ετών για να καλυφθούν ακόμα περισσότεροι νέοι. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα κονδύλια για την ΕγΝ πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά, ώστε αυτή να καταστεί αποτελεσματική. Τη θέση αυτή έχουν ενστερνισθεί και πολλά ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα, όπως το γαλλικό, το οποίο, άλλωστε, είχε την πρωτοβουλία της ιδέας. Για τους νέους, οι οποίοι είτε έχασαν τη δουλειά τους, είτε αναζητούν εργασία για πρώτη φορά κι έχουν εγγραφεί στον ΟΑΕΔ, παραμένοντας άνεργοι για 4 μήνες, προσφέρεται βοήθεια στην αναζήτηση σταθερής εργασίας ή, εναλλακτικά, μια ποιοτική προσφορά για κατάρτιση, εκπαίδευση ή μαθητεία.

Αλέξανδρος Μπουντούρης

διαβάστε επίσης