20 Ιουνίου, 2014

Εταιρείες αυτοδιαχειριζόμενες από τους εργαζόμενούς τους

Οι τομείς που μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις αυτοδιαχείρισης είναι πολλοί. Χαμηλού εισοδήματος εργασίες είναι καθαρισμοί σε δημόσια κι ιδιωτικά κτίρια, οικοδομικές εργασίες, υπηρεσίες φύλαξης, κηπουροί, μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέτερινγκ, τοπικές μεταποιητικές μονάδες τροφίμων , κοινωνικά παντοπωλεία, delivery κτλ. Σ' όλες αυτές τις εργασίες τα ημερομίσθια έχουν πέσει, αλλά υπάρχει αύξηση προσωπικού.

Γιάννης Σιαπέρας

διαβάστε επίσης