21 Ιουνίου, 2014

Σταδιακή μετεξέλιξη των ΚΕΠ σε μοναδικά σημεία επαφής των πολιτών με το Δημόσιο

Απογραφή και σωστή αξιολόγηση του προσωπικού των ΚΕΠ, με σκοπό να προσδιοριστούν οι πραγματικές ανάγκες στελέχωσής τους. Εντατικοποίηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Σύνδεση υπηρεσιών on line της πύλης Ermis. Τεχνική υποστήριξη για κάθε νέα υπηρεσία που προστίθεται στις αρμοδιότητες των κέντρων. Η εκπαίδευση να γίνεται από managers γνώστες των θεμάτων κι όχι από υπάλληλους που έχουν ως μοναδικό προσόν π.χ. προϋπηρεσία.

Ελένη Μαρτζούκου

διαβάστε επίσης