20 Σεπτεμβρίου, 2014

Σύστημα Μεταμοσχεύσεων

Τομέας Υγείας, ΓΙΟΥΛΗ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ

Η Δωρεά Οργάνων προς Μεταμόσχευση ξεκινάει μέσα από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Τη διαδικασία της Δωρεάς οφείλουν να κινητοποιούν οι ιατροί των ΜΕΘ, ενημερώνοντας την οικογένειά του δότη για τη δυνατότητα της δωρεάς προκειμένου εκείνοι να συναινέσουν ή να αρνηθούν. Η διαδικασία αυτή ως ιατρική πράξη είναι ιδιαίτερα απαιτητική, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα για τους ιατρούς. Μάλιστα υπό το πρίσμα της έλλειψης προσωπικού στις ΜΕΘ αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Ένα περιστατικό δωρεάς οργάνων μπορεί να απασχολήσει τους ιατρούς έως και 24 ώρες πέραν της κανονικής τους εφημερίας, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσής από τα νοσοκομεία τους. Πέραν τούτου οι ιατροί των ΜΕΘ οφείλουν να λάβουν ειδική και διαρκή εκπαίδευση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των οργάνων προς μεταμόσχευση.

Η Ελληνική πραγματικότητα απογοητεύει, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη επενδύει οικονομικά στις μεταμοσχεύσεις καθώς αποτελούν έναν από τους πλέον οικονομικά συμφέροντες και ανταποδοτικούς τομείς. Τα 450 εκατ. ευρώ που ξοδεύονται ετησίως για αμφιβόλου ποιότητας αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών και για μεταμοσχεύσεις ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για να αποκτήσει η χώρα μας ένα αξιοπρεπές σύστημα μεταμοσχεύσεων απαιτούνται:

  1. Οικονομική επένδυση στις διαδικασίες δωρεάς. Στα ευρωπαϊκά κράτη όπου ο δείκτης δωρεάς ανά εκατομμύριο πληθυσμού (α.ε.π.) είναι επαρκής (17 – 25 δότες α.ε.π. – Ελλάδα 6.5 δότες α.ε.π), γίνεται επένδυση για τη κινητοποίηση των διαδικασιών δωρεάς που κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ ανά δότη. Με τα χρήματα αυτά αποζημιώνονται οι ΜΕΘ και τα νοσοκομεία δοτών και επιμορφώνονται διαρκώς οι αρμόδιοι ιατροί. Αντιθέτως στην Ελλάδα η κινητοποίηση της δωρεάς επαφίεται στη καλή διάθεση των ιατρών ή στη πίεση των συγγενών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη με μία αρχική αντίστοιχη επένδυση 200.000 ευρώ ανά έτος στη χώρα μας (δηλ. 1600 ευρώ ανά δότη), θα μπορούσε να διπλασιάσει τον αριθμό των αξιοποιούμενων δοτών οργάνων και να εξοικονομήσει κόστος 10.000.000 ευρώ μόνο από τις αιμοκαθάρσεις.
  2. Ενίσχυση των υπαρχουσών Μονάδων Μεταμοσχεύσεων της χώρας και η δημιουργία τουλάχιστον 2-3 νέων (ήπατος και πνευμόνων), καθώς η υπάρχουσα νοσοκομειακή δομή της χώρας (4 νεφρού, 1 νεφρού-ήπατος, 1 καρδιάς) για την πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων, μετά βίας επαρκεί για τις μεταμοσχεύσεις που ήδη πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Και σε αυτή τη περίπτωση το όποιο αποτέλεσμα οφείλεται στη φιλοτιμία και η υπέρβαση των ομάδων που πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις.

διαβάστε επίσης