20 Σεπτεμβρίου, 2014

Φόρος ακινήτων

Τομέας Φορολόγησης – Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ

Η αξιοπιστία και το κύρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ως μόνιμου φόρου που θα αντικαταστήσει το έκτακτο «χαράτσι» έχουν ήδη πληγεί σε βαθμό που απαιτείται ριζική αλλαγή του σχεδιασμού, πέρα από το προφανές του ονόματος. Προτείνεται ένας δίκαιος, σταθερός και μόνιμος φόρος για τα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α και θα αποκαταστήσει το αίσθημα ισότητας απέναντι στα φορολογικά βάρη που συνδέονται με την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Ο νόμος θα πρέπει να προτείνει:

  • Απαλλαγή από το φόρο ακινήτων για την πρώτη κατοικία, με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. οικογένεια μέχρι 100 τ.μ.).
  • Άμεση προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις πραγματικές (εμπορικές) με υιοθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εικονικών πλειστηριασμών για τη διαμόρφωση ελάχιστης αποτίμησης.
  • Φορολογικά κίνητρα για την αγορά ακινήτων, η επανεκκίνηση της οποίας είναι αναγκαία αν όχι ικανή συνθήκη ανάκαμψης της οικονομίας. Τα ακίνητα που θα αγορασθούν μέσα σε έναν χρόνο από την ψήφιση του μόνιμου φόρου ακινήτων, απαλλάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια και για δύο χρόνια από τη φορολογία ακίνητης περιουσίας.

Με τον τρόπο αυτόν, θα «ξεμπλοκάρουν» οι αγοραπωλησίες νέων και παλαιών ακινήτων, θα διαμορφωθούν αγοραίες πραγματικές τιμές, θα αναδιαρθρωθεί με υγιή τρόπο η αγορά ακινήτων χωρίς την παρέμβαση των τραπεζών.

διαβάστε επίσης