21 Ιουνίου, 2014

Συντονισμός κυβερνητικού έργου

Σύσταση μίας επιτελικής κυβερνητικής γραμματείας, που θα συντονίζει τα οριζόντια θέματα και την παραγωγή έργου των Υπουργείων. Ένας Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ανά Υπουργείο, 3 σύμβουλοι ανά Υπουργό - κατάργηση λοιπών μετακλητών ΓΓ και συμβούλων.

Αλέξανδρος Μπουντούρης

διαβάστε επίσης