21 Ιουνίου, 2014

Οι πολίτες μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους θα κατηγοριοποιούν τα προβλήματα της χώρας και θα κρίνουν την κάθε Κυβέρνηση για την αντιπετώπισή τους

Δημιουργία, μέσω εκλογών, μιας ανεξάρτητης αρχής σοφών κατά τομέα δραστηριότητας. Αυτοί θα προκύψουν από τις άμεσες προτιμήσεις των ψηφοφόρων, καθώς και από τις προτάσεις των κομμάτων και επαγγελματικών φορέων. Προ των εκλογών θα συντάσσουν κατάλογο με τα προς αντιμετώπιση προβλήματα της χώρας, επί των οποίων θα πρέπει τα κόμματα να τοποθετηθούν συγκεκριμένα. Με την λήξη της 4ετιας θα προβαίνουν σε απολογισμό που θα ανακοινώνεται δημοσίως και θα απαντά σε τι ποσοστό αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα της χώρας. Ανά 8 χρόνια τα μισά μέλη αυτού του σώματος θα αντικαθίστανται.

Ιωάννης Παρασκευάς

διαβάστε επίσης