21 Ιουνίου, 2014

Οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι για την πορεία του κυβερνητικού έργου ανά πάσα στιγμή

Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης και αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου.

Ν.Π.

διαβάστε επίσης