23 Ιουνίου, 2014

Σύνδεση πανεπιστημίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επαφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με εκπαιδευτικούς παρόχους για δικτύωση στα προγράμματα προσφοράς πρακτικής εξάσκησης. Η έλλειψη δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην εργασία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με πλήρη, αναλυτική καταγραφή αυτών των δεξιοτήτων που ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι εξατομικευμένη κατάρτιση αντιστοίχως του ανθρωπίνου δυναμικού.

Κώστας Γκράβας

διαβάστε επίσης