23 Ιουνίου, 2014

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ

Αντικατάσταση του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ με ένα σύστημα αξιολόγησης προσαρμοσμένο στα Διεθνή πρότυπα, όπως το International Baccalaureate κι επιλογή των υποψηφίων απ’ ευθείας από τα ΑΕΙ με στοχευμένα και καθορισμένα από αυτά κριτήρια.

Βησσαρίων Παπαδόπουλος

διαβάστε επίσης