16 Φεβρουαρίου, 2016

Συνάντηση της Κοινότητας του Ποταμιού στις Βρυξέλλες

Χρειάζεται ένα μίγμα πολιτικής με σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες αρχές εκφρασμένο σε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους και στοχευμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις με μακροχρόνιο όφελος, όσον αφόρα το κράτος, το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό, το φορολογικό, κλπ.

Η προσυνεδριακή συνάντηση της Κοινότητας του Ποταμιού στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Τα μέλη της Κοινότητας εστίασαν στις θεματικές, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

1) Διαμόρφωση της πολιτικής /ιδεολογικής ταυτότητας του Ποταμιού 

Το Ποτάμι χρειάζεται να αποκτήσει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Χρειάζεται ιεράρχηση αξιών: "Ελευθερία" και "Αλληλεγγύη" να οριοθετήσουν το στίγμα του πολιτικού χώρου. Το Ποτάμι χρειάζεται σύνθεση των  πολιτικών του ρευμάτων, σύνθεση ίσως και αντιφατικών απόψεων, σε θέματα ζωτικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία όπως του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και των αγορών, της εξωστρέφειας και του ανταγωνισμού, της αναδιανομής του εισοδήματος, του μεγέθους, του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του κεντρικού κράτους και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και των μορφών παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Χρειάζεται αναπροσαρμογή πολιτικών με προσανατολισμό στην αύξηση του εθνικού πλούτου με κινητήριο δύναμη τον ιδιωτικό τομέα και τις νέες γενιές, στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, στην δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, στις καινοτομίες, στα θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος, στο μεταναστευτικό, στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Χρειάζεται ένα μίγμα πολιτικής με σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες αρχές εκφρασμένο σε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους και στοχευμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις με μακροχρόνιο όφελος, όσον αφόρα το κράτος, το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό, το φορολογικό, κλπ.

Το Ποτάμι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτών που κινείται, συμβατικά, από την φιλελεύθερη δεξιά έως την μη δογματική αριστερά. Η διάκριση Αριστερά - Δεξιά έχει πλέον μικρή σημασία σε σύγκριση με την αντιπαράθεση Λαϊκισμού – Μεταρρύθμισης. Ο πόλος της Μεταρρύθμισης είναι αυτός που πρέπει να συσπειρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις με στόχο τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Στον προσδιορισμό του πολιτικού στίγματος είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη τα κοινωνικά στρώματα, τάξεις και ομάδες στην Ελλάδα. Σε ποιες ομάδες, σε ποιους ανθρώπους συγκεντρώνεται  ο πλούτος. Πως σκέπτονται και τι ανάγκες έχουν οι νέοι, οι αγρότες, οι νέοι επιχειρηματίες, οι άνεργοι.   Ποιος είναι ο εκφραστής της μεσαίας τάξης. Κυρίαρχο σημείο είναι ότι οι δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις της  χώρας δεν έχουν πολιτικό εκφραστή και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων για μεταρρυθμίσεις όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες δυτικές σύγχρονες χώρες.

Τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν, εκπροσωπούν και υπερασπίζονται το υπάρχον παρασιτικό σύστημα που κυριαρχεί στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και το οποίο είναι προϊόν τόσο της πελατειακής μεταχείρισης, της διαπλοκής, της διαφοράς και της ανομίας, όσο και της τεχνητής υποστήριξης μέσω του αναξιοκρατικού, γραφειοκρατικού και κρατικίστικου κατεστημένου. Σε αυτήν την νοοτροπία είναι βολεμένοι επίσης ένα υπολογίσιμο τμήμα των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, καθώς και οι συντεχνίες. Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική πρωτοβουλία καθώς επίσης η επιχειρηματικότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν εχθρικές έννοιες για τα κόμματα που άσκησαν εξουσία έως τώρα. Ιδιαίτερα η αριστερά που είναι ποτισμένη με ένα αντικαπιταλιστικό DNA, απορρίπτει μεν το παρασιτικό υπάρχον σύστημα (έτσι λέει), αλλά συγχρόνως εμποδίζει την όποια υγιή μεταρρύθμιση που θα ξεβόλευε τους πελάτες της, ανεξάρτητα αν αυτή προέρχεται από την δημόσια παρέμβαση η από την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα.

Το Ποτάμι πρέπει με καθαρότητα να εκφράσει τις δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις, που θα αποτελέσουν το μοχλό στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Ειδικότερα, το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης χρειάζεται να βασιστεί περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα και να αξιοποιήσει τους πόρους της ΕΕ με ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που να στοχεύει στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην δημιουργία πλούτου, ανάπτυξης και νέων παραγωγικών θέσεων εργασίας, βασισμένο σε εξωστρεφείς κλάδους υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Σε αυτήν την βάση το μίγμα πολιτικών θέσεων και προτάσεων πρέπει να έχει πιο ισχυρή την φιλελεύθερη συνιστώσα. Η Ελλάδα πρέπει επί τέλους να αποτινάξει τον ισχύοντα κρατικισμό. Το Ποτάμι πρέπει  να τολμήσει να προτείνει ριζικές μεταρρυθμίσεις που ίσως θεωρηθούν ασύμβατες με τα δεδομένα της Ελλάδας και τις κυρίαρχες αντιλήψεις, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων έχει δυστυχώς εθισθεί στο βόλεμα και την αυθαιρεσία. Αλλά, ευθύνη και συνέπεια είναι η άλλη όψη της ελευθερίας. Υπευθυνότητα τόσο στην άσκηση εξουσίας / διοίκησης όσο και στην ανάληψη οικονομικών πρωτοβουλιών και επιχειρηματικού κινδύνου προϋποθέτουν ικανότητες και εμπειρία που μόνο η αξιοκρατία μπορεί να αναδείξει. Έτσι θα ξεπερασθεί και το αίσθημα εθνικής ανασφάλειας που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της χώρας ώστε να υπάρχει οικονομική αποτελεσματικότητα, κυρίως μέσω των μηχανισμών της αγοράς, και να παράγεται η προστιθέμενη αξία που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να βγει από τα αδιέξοδα.

Επειδή ο βασικός πόρος μιας κοινωνίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοκρατία (που προϋποθέτει συνεχή αξιολόγηση), η ορθολογική οργάνωση των κρατικών δομών και η κοινωνική συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις προκειμένου να προσδιορισθεί το εθνικό συμφέρον ως βάση διαμόρφωσης πολιτικής καθώς επίσης διαπραγμάτευσης και συμβιβασμών στο πλαίσιο της ΕΕ. Η κοινωνική συνοχή (ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο) προϋποθέτει ένα ελάχιστο βαθμό εμπιστοσύνης την οποία προάγουν η ευνομία, η ισονομία και το κράτους δικαίου.

Η Ελλάδα χρειάζεται σε αυτήν την φάση μεγαλύτερη δόση υπεράσπισης της οικονομικής ελευθερίας των ιδιωτών και των επιχειρήσεων ώστε να αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις που να υποστηρίζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και να στοχεύουν στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Χρειάζεται ένα νέο διοικητικό και νομοθετικό πλαίσιο που θα συμβάλει στην δημιουργία γόνιμου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Χρειάζεται παράλληλα εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω του κράτους πρόνοιας, έως ότου η Ελλάδα ισορροπήσει σε ένα μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

Η δημιουργία σαφούς, σταθερού, ρυθμιστικού και θεσμικού περιβάλλοντος καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας υπό συνθήκες ανταγωνισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης, την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και την εξασφάλιση διατηρήσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ριζικές μεταρρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη  το σημερινό πρόβλημα της ανάπτυξης και των προοπτικών εξόδου από την κρίση. H Ελλάδα χρειάζεται προοδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να αποκτήσει σοβαρή δημόσια διοίκηση, ανοικτή οικονομία, με μια ισχυρή ιδιωτική οικονομία στηριγμένη σε χαμηλούς φόρους, εξαιρετική παιδεία, πλήρες κοινωνικό κράτος και ισότητα ευκαιριών.

Οι προτάσεις για ριζικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να υποστηριχθούν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα και κυρίως από μια λειτουργική δημόσια διοίκηση ώστε να μην αποτύχουν και απαξιωθούν από τον κόσμο. Αυτό σημαίνει να δοθεί προτεραιότητα στην μεταρρύθμιση του κράτους και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην αξιοκρατία και την επαγγελματική μέθοδο, απαραίτητα εργαλεία για την  νομοθέτηση, το συντονισμό και την εφαρμογή των μεγάλων αλλαγών. Προϋπόθεση είναι επίσης η κοινωνία να αντιληφθεί το όφελος που θα έχει από τις μεταρρυθμίσεις ώστε να τις στηρίξει και να συμμετάσχει στην υλοποίηση τους. Για αυτό θα χρειαστεί ευρεία ενημέρωση, πληροφόρηση και διάλογος με όλα τα κοινωνικά στρώματα, την περιφερειακή και τοπική κοινωνία καθώς και συνεννόηση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς χωρίς εξαρτήσεις ή διαπλοκές με το κράτος και την κομματοκρατία.

Το Ποτάμι πρέπει να προτάξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας και να θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος του Ποταμιού πρέπει να είναι καθαρός: η Ελλάδα να γίνει "κανονικό" μέλος της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό και την τήρηση των  αρχών του κράτους δικαίου και του κοινοτικού κεκτημένου. Όσες  μεταρρυθμίσεις του μνημονίου είναι σωστές, δηλ. ανταποκρίνονται στην ανάγκη εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων να υποστηριχτούν με ανάλυση και επιχειρήματα. Στην υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων, το Ποτάμι θα πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο να έλθει σε ρήξη με τα κοινωνικά στρώματα και τις συντεχνιακές πρακτικές που θίγονται από αυτές.

Η Ελλάδα έχει συμφέρον να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της μεταλλασσόμενης ΕΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσει την πρόκληση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που θα την οδηγήσουν να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χρειαστεί να καταθέσει προτάσεις όσον αφορά την διαμόρφωση της πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης και των πολιτικών αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ του ανεπτυγμένου κεντρικού πυρήνα και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς και για την ενίσχυση των διαδικασιών για την συστηματική προώθηση οικονομικής ανάπτυξης.

2) Οργανωτική ανάπτυξη που να συνδυάζει δημοκρατία και αποτελεσματικότητα 

Στην πολιτική αντιπαράθεση το ιδεολογικό στίγμα και οι προτάσεις πολιτικής είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη επιτυχίας. Η λειτουργία του πολιτικού συστήματος έχει μεγάλη σημασία και στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία τα πολιτικά κόμματα παίζουν κεντρικό ρόλο.

Το Ποτάμι πρέπει να είναι ένα πολιτικό κόμμα διαφορετικό από τα άλλα και αυτό πρέπει να αντανακλάται τόσο στην δομή του όσο και στην λειτουργία του (εσωκομματική δημοκρατία). Χωρίς αρχηγισμούς αλλά με συλλογική προσπάθεια, συνεργασία και σύνθεση απόψεων. Χρειάζεται αρχηγός, πλαισιωμένος από μια συλλογική πολιτική ηγεσία (ένα δημοκρατικά εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο η μια Κεντρική Πολιτική Επιτροπή) που θα εκλεγούν από την βάση (συνέδριο). Ο αρχηγισμός περιορίζει τον ουσιαστικό διάλογο για τα κοινά που αποτελεί την πεμπτουσία της δημοκρατίας, καλλιεργεί την ανευθυνότητα των στελεχών και βουλευτών, ευνοεί φαινόμενα αυθαιρεσίας, νεποτισμού, οικογενειοκρατίας και πελατειακών σχέσεων, και επίσης αποθαρρύνει πολίτες με προσωπικότητα, τιμιότητα, ικανότητες, εμπειρία και διάθεση προσφοράς να συμμετάσχουν στα κοινά. Η εξασφάλιση εσωκομματικής δημοκρατίας είναι επομένως κρίσιμο συστατικό επιτυχίας τόσο στον κομματικό ανταγωνισμό όσο και των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Έχουμε προσωπικότητες, σοβαρούς και υπεύθυνους εθελοντές / μέλη αλλά δεν έχουμε συγκροτημένη ομάδα. Να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό μηχανισμό παραγωγής πολιτικής μέσω διαφανών εσωκομματικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν το άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών και στις παραγωγικές τάξεις.  Η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο και η έκφραση απόψεων και θέσεων να είναι προϊόν εσωκομματικής δημοκρατικής λειτουργίας και να μην λειτουργεί με φιλοσοφία και πρακτικές δημοσιογραφικών ιστοσελίδων. Θα χρειαστεί η κατάλληλη διαμόρφωση του ιστότοπου ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο.

Δημιουργία ενός forum για την συζήτηση /επεξεργασία /διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να υποβάλλονται στο Συνέδριο και στα συλλογικά δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα για συζήτηση και ψήφιση. Στο forum  αυτό θα συμμετέχουν όσοι πολίτες δεχθούν επώνυμα να συμμετέχουν στις διεργασίες. Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο. Οι εργασίες του forum θα είναι κλειστές.

Μια σημαντική παράμετρος δημοκρατικής λειτουργίας είναι η θητεία όλων των κομματικών αξιωμάτων (από τον πρόεδρο έως τα μέλη των διαφόρων οργάνων, επιτροπών, κλπ.) να είναι ορισμένου χρόνου και να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερα στην αρχική φάση συγκρότησης ενός νέου οργανισμού όπως το Ποτάμι η διάρκεια θητείας πρέπει να είναι σχετικά μικρή, 1-2 χρόνια, αργότερα μπορεί να επιμηκυνθεί.

Επίσης χρειάζεται η απλοποίηση της οργανωτικής δομής του Ποταμιού με περιορισμό των οργάνων από 19 (που είναι στη πρόταση για νέα οργάνωση) σε 6-7 ώστε να αποφεύγεται η διάχυση ευθυνών και να διευκολύνεται η εσωτερική επικοινωνία, ο συντονισμός  και η συνεργασία. Κάθε όργανο χρειάζεται να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

3) Ευρωπαϊκή διάσταση της στρατηγικής του Ποταμιού. Η Προσφορά της 'Κοινότητας Βρυξελλών' στην διαμόρφωση πολιτικής για Ευρωπαϊκά θέματα

 Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και προτάσεις για τις αρχές, τις πολιτικές και την οργάνωση του Ποταμιού, και επιδιώκοντας την ανάδειξη τους στο Συνέδριο, ο ρόλος της Κοινότητας Βρυξελλών θα είναι ενεργός και σημαντικός και θα συμβάλει στην επεξεργασία πολιτικών θέσεων για τα Ευρωπαϊκά θέματα.

Η θεμελιώδης επιλογή της Ελλάδας προς ενσωμάτωση στην ΕΕ καθώς και η μετεξέλιξη της ΕΕ σε έναν από τους πόλους του διεθνούς συστήματος συνεπάγεται ότι τα προβλήματα και τα συμφέροντα της χώρας μας πρέπει να αναλύονται και εξυπηρετούνται με πλαίσιο αναφοράς τους προβληματισμούς στην ΕΕ. Η αποτελεσματική και δημοκρατικά νομιμοποιημένη λειτουργία της ΟΝΕ, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της αγροτικής οικονομίας, το δημογραφικό, το ενεργειακό, η διεθνής ασφάλεια και τρομοκρατία, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και άλλα είναι θέματα για τα οποία η ΕΕ είναι ο φυσικός χώρος αναζήτησης κατάλληλων λύσεων και επιλογών.

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου η Ελλάδα να αποτελεί ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας πρέπει να συμμετέχει στους κοινούς προβληματισμούς και να συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους με ιδέες, εποικοδομητική διάθεση και συμβιβασμούς. Η κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση μας αφορά άμεσα ως χώρα. Μόνο όταν λύνουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα και συμβάλλουμε στην επίλυση των κοινών προκλήσεων δικαιούμεθα αλληλεγγύη από τους εταίρους.

Λόγω της θέσης της, είναι εύλογο ότι η ομάδα των Βρυξελλών μπορεί να συνεισφέρει θετικά. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πόλο παραγωγής σκέψεων και προτάσεων αποτυπώνοντας την προστιθέμενη αξία μιας ομάδας ανθρώπων λόγω εμπειρογνωμοσύνης στα ευρωπαϊκά κοινοτικά θέματα αλλά και από την μεριά κυρίως νέων επιστημόνων που αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα και εργάζονται στο Βέλγιο. Ένας τέτοιος πόλος στις Βρυξέλλες, θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί σε θέματα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και  συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ, καθώς και συγκεκριμένα θέματα όπως η επιχειρηματικότητα των νέων, η εξωστρέφεια της οικονομίας και κοινωνίας, η οργανική ένταξη των νέων επιστημόνων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η ψήφος του απόδημου ελληνισμού, τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα στη νοτιοανατολική μεσόγειο, κλπ.

Για παράδειγμα, και με δεδομένο ότι υπάρχουν στην Ελλάδα ρεύματα αντι-δυτικής ιδεολογίας θα έπρεπε να γίνει προσέγγιση φορέων φανερού ή υποδόριου ευρω-σκεπτικισμού και να αρχίσει ένας διάλογος που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Επίσης θα βοηθούσε στελέχη των φορέων αυτών να εμπλακούν σε ευρωπαϊκά δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας ώστε σταδιακά να εθισθούν στον τρόπο εργασίας και στο πνεύμα που επικρατεί εκεί.

Συμπερασματικά,

  • Το Ποτάμι, στηριζόμενο στο συγκριτικό του πλεονέκτημα, δηλαδή την ξεκάθαρη θέση υπέρ μιας ορθολογικής πολιτικής οργανικά ενταγμένης στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, που σημαίνει να καταργηθεί η κομματικοποίηση του κράτους και της διοίκησης και να εξασφαλισθεί μια σύγχρονη εκπαίδευση, αξιοκρατία και ανταγωνισμό καλείται να απαντήσει στις προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας ξεπερνώντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη αδυναμία του, την αποσπασματική και ευκαιριακή εκφορά θέσεων που δεν εντάσσονται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο λίγων και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων.
  • Η επεξεργασία προγραμματικών θέσεων που να ανταποκρίνονται στην πολιτική / ιδεολογική ταυτότητα και να στοχεύουν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, θα αποτελέσει τη βάση για διαβουλεύσεις και συνεργασία με άλλα πολιτικά κόμματα, είναι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει πράξη η διακηρυγμένη βούληση για συνεργασίες ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να λυθούν τα μεγάλα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ποτάμι θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην δημιουργία ενός νέου συνθετικού πολιτικού πόλου, στο κέντρο, που θα πετύχει να ενώσει τον μεταρρυθμιστικό χώρο και να δημιουργήσει συναινέσεις για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ελλάδα. Η συνεργασία όμως με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού χώρου θα πρέπει να γίνει στη βάση ενός συγκεκριμένου, συνολικού, μακροπρόθεσμου, και καλά επεξεργασμένου Προγράμματος θεσμικών, διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων καθώς και αναπτυξιακών μέτρων.
  • Το Ποτάμι πρέπει να είναι ένα πολιτικό κόμμα διαφορετικό από τα άλλα. Η δομή και η λειτουργία του Ποταμιού πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών για ένα διαφορετικό τρόπο άσκησης της πολιτικής στην Ελλάδα που να εγγυάται την ασφάλεια, τις ελευθερίες και την ευημερία μέσω της ισότιμης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
  • Η ομάδα των Βρυξελλών μπορεί να συνεισφέρει στον πολιτικό προβληματισμό και στη διατύπωση θέσεων του Ποταμιού πλήρως εναρμονισμένων με την συζήτηση που διεξάγεται και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

 

 

Σχετικά