16 Ιανουαρίου, 2016

Συνάντηση της Κοινότητας Ολλανδίας του Ποταμιού

Η παραγωγή πολιτικών προτάσεων και σχεδίων δράσης για θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα και τις δυνατότητες των Ελλήνων του εξωτερικού για τη βοήθεια βελτίωσης της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κοινότητας του Ποταμιού στην Ολλανδία.

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ η πρώτη προσυνεδριακή συνάντηση της Κοινότητας Ολλανδίας του Ποταμιού.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε μια σειρά προτεραιοτήτων, που σχετίζονται με τα εξής θέματα συζήτησης:

  1. Σκοπός της σύστασης της κοινότητας
  2. Καθορισμός μελλοντικών δράσεων
  3. Καθορισμός αντιπροσώπων στο Συνέδριο και καθορισμός ατζέντας
  4. Γνωριμία των νέων μελών της κοινότητας

Τα μέλη της κοινότητας αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1.     Την παραγωγή πολιτικών προτάσεων και σχεδίων δράσης για θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα και τις δυνατότητες των Ελλήνων του εξωτερικού για τη βοήθεια βελτίωσης της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, μετά από ομαδική επεξεργασία και συγκεκριμενοποίηση. Ο συντονισμός με άλλους φορείς και κοινότητες εξωτερικού θα βοηθούσε σε αυτή την προσπάθεια.
  2. Επιλέχθηκαν θέματα προς συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για τη βοήθεια βελτίωσης της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας πριν την τελευταία προ-συνεδριακή συνάντηση στις 19 Φεβρουάριου 2016.

Για όλους τους τομείς, θα ζητηθεί η ατζέντα του συγκεκριμένου θέματος από τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής για την έναρξη ανταλλαγής πολιτικών ιδεών. Στις επόμενες συναντήσεις θα προστεθούν κι άλλες ιδέες και θα δουλευτούν κατά σειρά προτεραιότητας.
α.      Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού

β.      Δημιουργία μοντέλου που θα συλλέγει, θα αξιολογεί και θα προωθεί τρόπους οργάνωσης και λύσεις από το Εξωτερικό προς τους τομείς Πολιτικής.

γ.      Σκέψεις για το μεταναστευτικό και προσφυγικό

δ.     Η Ελληνική Παιδεία για τα παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού
ε.      Δράσεις για υποστήριξη και διευκόλυνση επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού

  1.      Παρόντες στο Συνέδριο – βάσει της διαθεσιμότητάς τους και κατόπιν συμφωνίας όλων των μελών - θα είναι η Γιάννα Τζανιδάκη, ο Αναστάσης Περράκης και ο Γιάννης Κυριαζής.
  2. Συστάσεις με τα νέα μέλη (Γιάννα Τζανιδάκη και Φωτεινή Οικονομίδου)

Η επόμενη συνάντηση της Κοινότητας της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί στο Leiden στις 19 Φεβρουαριου 2016.

Σχετικά