8 Ιουνίου, 2017

«Προβλήματα στη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σε σχέση με τα ζητήματα λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.

Η κατάσταση που επικρατεί στο ραδιοφωνικό τοπίο, χαρακτηρίζεται από πληθώρα προβλημάτων, παρά το γεγονός του ότι υπάρχουν δύο σχετικές αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και παρά το ότι έχει ψηφιστεί σειρά νόμων από διαδοχικές κυβερνήσεις, με στόχο την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του.

Κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαφοροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, με βάση το εξειδικευμένο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, ή τον αριθμό σημείων εκπομπής που δικαιούται ο καθένας από αυτούς, φαίνεται πως δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, με αποτέλεσμα αρκετοί σταθμοί να φαίνεται πως λειτουργούν παράνομα και επιπλέον να επιβαρύνονται με υπέρογκα πρόστιμα.

Το πρόβλημα μοιάζει να επιτείνεται και από μια ακατανόητη, διαφορά προσέγγισης και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, μεταξύ Κυβέρνησης και αρμόδιων Ανεξάρτητων Αρχών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας»

Το καθεστώς λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας καθορίζεται από δύο Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν, εκ του Συντάγματος, την ευθύνη της λειτουργίας τους, το ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) και την ΕΕΤΤ ( Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατεί στο ραδιοφωνικό τοπίο της χώρας, χαρακτηρίζεται από πληθώρα προβλημάτων, παρά το γεγονός του ότι υπάρχουν δύο σχετικές αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές και παρά το ότι έχει ψηφιστεί σειρά νόμων από διαδοχικές κυβερνήσεις, με στόχο την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του.

Κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαφοροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, με βάση το εξειδικευμένο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, ή τον αριθμό σημείων εκπομπής που δικαιούται ο καθένας από αυτούς, φαίνεται πως δεν έχουν επιλυθεί ακόμη.
Υπάρχουν περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιτρέπει την εκπομπή σε πολλούς γειτονικούς νομούς, όπως συμβαίνει π.χ. με ένα σταθμό στη Λάρισα, ο οποίος είναι σύννομος, ενώ ένας σταθμός στο Ηράκλειο Κρήτης για να καλύψει μόνον το συγκεκριμένο νομό χρειάζεται 4 κέντρα εκπομπής και είναι παράνομος.

Το 2013 μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες των σταθμών που είχαν γεωμορφολογικό πρόβλημα και δεν μπορούσαν να καλύψουν την περιοχή τους από ένα μόνο κέντρο εκπομπής, ψηφίστηκε ο ν. 4155/2013, που έδινε τη δυνατότητα στους εν λόγω σταθμούς, για ένα τρίμηνο, να χρησιμοποιήσουν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, όπου ήταν αναγκαίο.

Λίγο αργότερα ο ν. 4199/2013 έδινε νέα εξάμηνη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής.
Μάλιστα στο ίδιο άρθρο του νόμου οριζόταν με σαφήνεια ότι «μέχρι την παρέλευση του εξαμήνου δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Επίσης κυρώσεις δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται σε όσους σταθμούς χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, μέχρι την λήψη οριστικής απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων».

Από τα παραπάνω είναι σαφές πως η ΕΕΤΤ όφειλε σύμφωνα με το νόμο, να αναστείλει τα τσουχτερά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, για τη χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής (μόνο σε ένα σταθμό της Κρήτης το πρόστιμο ήταν 233.000 ευρώ!).
Αντί αυτού, η εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή, όχι μόνον δεν ανέστειλε τα πρόστιμα, αλλά τα κοινοποίησε προς είσπραξη στις αντίστοιχες ΔΟΥ των σταθμών, με δυσάρεστο επακόλουθο τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κλπ.

Τα πράγματα περιπλέχτηκαν ακόμη περισσότερο, όταν τον Δεκέμβριο του 2014 - την τελευταία νύχτα της κυβέρνησης Σαμαρά - μεταξύ των εκατοντάδων τροπολογιών που ψηφίστηκαν, περιλήφθηκε στο ν. 4313/2014 διάταξη (άρθρ. 64), με την οποία υποχρεώνονταν όσοι σταθμοί χρησιμοποιούσαν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, καταργώντας στην ουσία τους προαναφερθέντες ν. 4155/2013 και 4199/2014, που επέτρεπαν τη χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής!

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα η σημερινή κυβέρνηση εξέδωσε την υπ' αριθμόν 5350/115/Φ.23/1/2016 Διευκρινιστική Εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν, στην περιοχή τους, γεωμορφολογικό πρόβλημα, δύνανται να χρησιμοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής - και μάλιστα όχι στην ίδια συχνότητα - ώστε να καλύπτουν την διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

Προς το παρόν, θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως και σε αυτήν την περίπτωση η ΕΕΤΤ, ακόμη δεν έχει πειθαρχήσει στην εν λόγω εγκύκλιο…
Δεδομένου ότι το γνώριμο ελληνικό φαινόμενο της ad hoc νομοθέτησης, χωρίς κανένα σχεδιασμό και χωρίς καμιά συνέχεια, τείνει να καταστήσει τους περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας παράνομους/ ή και υπερχρεωμένους.

Δεδομένου ότι το ραδιοφωνικό τοπίο στην Ελλάδα, λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την πλευρά του νομοθέτη, κατά την εξειδίκευση των κανόνων λειτουργίας του.

Δεδομένου ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να εφαρμόζουν και να διασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.
Πως σκοπεύουν να επιλύσουν τα ανωτέρω προβλήματα του ραδιοφωνικού τοπίου, που προκύπτουν από την διαφορετική στάση αντιμετώπισης τους μεταξύ Κυβέρνησης και αρμοδίων Ανεξάρτητων Αρχών;
2. Θεωρείτε πως υπάρχει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης; Αν ναι, μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί; Θα συμπεριληφθεί και διάταξη σε σχέση με τα βεβαιωμένα πρόστιμα που απειλούν την ύπαρξη και λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, με υπαιτιότητα της Πολιτείας;


Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου