11 Σεπτεμβρίου, 2015

Προτάσεις του Τομέα Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής

Ελεύθερη Αγορά & Καθαρή Ενέργεια για Όλους

Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας
Η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η ύπαρξη πολλών προμηθευτών, όχι μόνο οδηγεί σε νέες επενδύσεις και ραγδαία πτώση των τιμών προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά οδηγεί και τα παλαιά κρατικά μονοπώλια να μετασχηματιστούν σε σύγχρονες και πολύ αποτελεσματικότερες εταιρίες, προς όφελος της οικονομίας, των καταναλωτών και των μετόχων τους.
Η πλήρης και άμεση ενσωμάτωση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος στη μεγάλη εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο και να αποκαταστήσει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό γίγνεσθαι, από το οποίο κινδυνεύει να αποκοπεί εξαιτίας των αποσπασματικών και ασυντόνιστων πολιτικών των περασμένων ετών.

Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
Η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της αγοράς και της οικονομίας. Το άνοιγμα της αγοράς λιανικής μέσα από το "σπάσιμο" του μονοπωλίου των ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές (οικιακούς, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς) να επιλέγουν τον προμηθευτή τους ανάλογα με τις ανάγκες και το οικονομικό τους συμφέρον. Ο ανταγωνισμός, πάντα υπό το πρίσμα των ανεξαρτήτων αρχών, θα οδηγήσει σε μείωση των ήδη πολύ υψηλών τιμών φυσικού αερίου.
Θα επιτρέψει, επίσης, την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε πολύ περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, ενισχύοντας την ανάπτυξη, και παρέχοντας στους Έλληνες καταναλωτές μία νέα, φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική πηγή ενέργειας. Ο υγιής ανταγωνισμός, πάντα υπό την εποπτεία των ανεξαρτήτων αρχών, θα οδηγήσει σε μείωση των ήδη πολύ υψηλών τιμών φυσικού αερίου, όπως έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Καθαρή Ενέργεια
Περαιτέρω Διείσδυση ΑΠΕ
Οι χώρες που έχουν επιτύχει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ και μεγάλο μερίδιο ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας έχουν σημειώσει συγχρόνως μεγάλη βελτίωση σε δείκτες βιωσιμότητας και καταπολέμησης της ανεργίας. Υπολογίζεται ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας σε επίπεδο Ε.Ε έως το 2030 θα ανέρχεται στα 1.25 εκατ., αν υιοθετηθεί το σενάριο για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40%, και διείσδυση των ΑΠΕ κατά 30% στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Στο ίδιο σενάριο οι ανάγκες εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ θα μειώνονταν επίσης κατά 40%, ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισαγωγών της από τη Ρωσία και συνεπώς θα έβαζε τέρμα στην ενεργειακή της εξάρτηση.
Έτσι λοιπόν το Ποτάμι στηρίζει την «ενεργειακή στροφή», δηλαδή την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας και την εξοικονόμηση ενέργειας, με νέους καινοτόμους σχεδιασμούς και διαδικασίες. Έχει πάντα ως γνώμονα την προσιτή τιμή ενέργειας, την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ με διάχυση του οφέλους στις τοπικές κοινωνίες, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης, και τέλος τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική
Η στρατηγική για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα θα έπρεπε να συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 20-20-20 (20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας). Ταυτόχρονα θα έπρεπε να θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030 και τη μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό σύστημα μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών ως το 2050, αυτά δηλαδή που περιγράφονται συνοπτικά με τον όρο «ενεργειακή στροφή». Παρόλη την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, η Ελλάδα παραμένει αρκετά πίσω σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η καθυστέρηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πτολεμαΐδα V
Η υλοποίηση της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, ισχύος 660 MW και προϋπολογισμού 1,4δις ευρώ είναι μια στρατηγική επιλογή που συνεπάγεται τη δέσμευση της χώρας μας στην εκμετάλλευση των εγχώριων ορυκτών αποθεμάτων, αλλά και εισαγόμενου, λιγνίτη για τα επόμενα 30 – 40 χρόνια. Η επιλογή αυτή εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα της, τη συμβατότητα της με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και τις τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιπτώσεις.
Ενέργεια για Όλους
Μείωση Κόστους Ενέργειας
Άμεση προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Νησιών μας, με στόχο τη διασφάλιση της τροφοδοσίας τους, της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτουν, αλλά, ταυτόχρονα, και της δραστικής απομείωσης του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 400 εκατομμύρια το χρόνο.
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και εφαρμογή της οδηγίας ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (target model). Συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές.
Προώθηση και ενθάρρυνση δράσεων αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας με επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των αντίστοιχων φακέλων (ειδική πρόβλεψη για έργα ΕΞΕ στη βιομηχανία).
Προώθηση των δημοπρασιών κατά το Γαλλικό Μοντέλο ΝΟΜΕ με στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πτώση των τιμών ηλεκτρισμού, ως ενδιάμεσο στάδιο μέχρι τη λειτουργία μίας περισσότερο ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας.
Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα αγοράς (διμερών συμβάσεων) απευθείας ηλεκτρικής ενέργειας από το εσωτερικό ή εξωτερικό.
Εξορθολογισμός της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων που παράγονται από πράσινες πηγές.
Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ΦΑ για την βιομηχανική χρήση.

Ενεργειακή Ασφάλεια
Αναγνωρίζοντας το μεταβατικό ρόλο του φυσικού αέριου, το Ποτάμι υποστηρίζει την ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΝΑΡ/ΤΑΡ, και άλλων έργων στα πλαίσια του Νότιου Διαδρόμου.
Το Ποτάμι καλεί για την άμεση επίσπευση πολιτικών στα πλαίσια του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου και του σχεδίου της Ενεργειακής Ένωσης. Τέτοια είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η διασύνδεση με άλλες αγορές καθώς και έργα που θα συνδέουν τις αγορές ενέργειας των μελών της ΕΕ (πχ αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας- Βουλγαρίας)
Το Ποτάμι στηρίζει την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως μία πύλη εισαγωγής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίας πύλης ανοιχτής για όλους, χωρίς διακρίσεις, με πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα στηρίζεται και θα στηρίζει την ελεύθερη αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό και θα επιδιώκει τις συνέργειες και συνεργασίες με όλα τα κράτη της περιοχής μας, σε μία βάση ισότιμη και αμοιβαία επωφελή.
Ενέργεια & Νέες Θέσεις Εργασίας
Ομαλή ολοκλήρωση των τρεχόντων διαγωνισμών παραχώρησης εκμετάλλευσης θαλάσσιων και χερσαίων οικοπέδων της ελληνικής ΑΟΖ. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής και σταθερή πολιτική σχετικά με την έρευνα και αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες επενδύσεις και κατ’ επέκταση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στήριξη και θεσμική ενθάρρυνση (με ειδικούς νόμους, φοροελαφρύνσεις, κλπ.) νέων καινοτόμων εταιρειών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες σχετικές με διαχείριση, εξοικονόμηση, παραγωγή ενέργειας. Στήριξη της προώθησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Προσέλκυση επενδύσεων και εταιρειών του εξωτερικού με ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής πράσινης ενέργειας. Να γίνει πρόταση προς μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες (Google, Tesla) μιας και η χώρα μας ενδείκνυται για έρευνα λόγω ηλιακού και αιολικού δυναμικού.

διαβάστε επίσης