17 Μαΐου, 2014

Η πρότασή μας για τους νέους

Η νέα γενιά που μεγαλώνει σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτή που χτυπήθηκε περισσότερο από την κρίση, αυτή που φορτώθηκε πιο άδικα από όλους το βάρος για τις αμαρτίες των παλαιότερων γενιών. Με την ανεργία των νέων να αγγίζει το 60%, με τη συνεχόμενη μετανάστευση στο εξωτερικό παράλληλα με έναν εγχώριο πληθυσμό που γερνά, δεν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας. Όλη η έμφαση της τεράστιας προσπάθειας για ανάταξη πρέπει να πέσει στους νέους, στην αποκατάσταση της θέσης τους στην κοινωνία. Αν δεν σταματήσει, αν δεν αναστραφεί η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) στο εξωτερικό, κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε σε μία ύφεση δίχως τέλος. Οι νέοι του σήμερα θα είναι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες του αύριο που θα ξαναβάλουν μπρος την παραγωγή και θα ξαναδώσουν πνοή στα όνειρα μας για μια σύγχρονη Ελλάδα σε μια δίκαιη Ευρώπη.

Η νέα γενιά που μεγαλώνει σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτή που χτυπήθηκε περισσότερο από την κρίση, αυτή που φορτώθηκε πιο άδικα από όλους το βάρος για τις αμαρτίες των παλαιότερων γενιών. Με την ανεργία των νέων να αγγίζει το 60%, με τη συνεχόμενη μετανάστευση στο εξωτερικό παράλληλα με έναν εγχώριο πληθυσμό που γερνά, δεν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας. Όλη η έμφαση της τεράστιας προσπάθειας για ανάταξη πρέπει να πέσει στους νέους, στην αποκατάσταση της θέσης τους στην κοινωνία.
Αν δεν σταματήσει, αν δεν αναστραφεί η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) στο εξωτερικό, κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε σε μία ύφεση δίχως τέλος. Οι νέοι του σήμερα θα είναι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες του αύριο που θα ξαναβάλουν μπρος την παραγωγή και θα ξαναδώσουν πνοή στα όνειρα μας για μια σύγχρονη Ελλάδα σε μια δίκαιη Ευρώπη.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νέας γενιάς, τόσο στην παιδεία, όσο και στην απασχόληση, αλλά και στο θέμα της πολιτικής αντιπορσώπευση, το ΠΟΤΑΜΙ έχει προτείνει τέσσερις συγκεκριμένες ενέργειες.

  1. Φορολογικές ελαφρύνσεις: παροχή δυνατότητας στους νέους επιχειρηματίες, έως 30 ετών, να επιχειρούν για έναν χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αρκεί να αποδεικνύεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
  2. Μη κρατικά πανεπιστήμια: ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ώστε οι νέοι που για διάφορους λόγους μεταναστεύουν για να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, να μένουν στη χώρα και να αποφοιτούν από ελληνικά ιδρύματα. Επιπλέον, τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα δώσουν τη δυνατότητα παροχής θέσεων εργασίας όλου του υψηλής ποιότητας ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το κρατικό πανεπιστήμιο. Η ποιότητα της παιδείας θα βελτιωθεί συνολικά μέσω του ανταγωνισμού κρατικών και μη κρατικών φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Θερμοκοιτίδες Καινοτομίας: ίδρυση Συμβουλίων Καινοτομίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα δέχονται και θα αξιολογούν προτάσεις από αριστούχους απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων και κατόπιν έγκρισης θα τους παρέχουν ένα αρχικό κεφάλαιο μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ. Αντίστοιχο ποσό θα πρέπει να συλλέξει ο απόφοιτος από ιδιωτικά κεφάλαια. Οι Θερμοκοιτίδες Καινοτομίας θα προσφέρουν αξιοπρεπή χώρο εργασίας, τεχνολογική υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη για δύο χρόνια στις εγκεκριμένες προτάσεις, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα εχέγγυα για τα πρώτα βήματα των νέων αποφοίτων που θα θελήσουν να μείνουν στην Ελλάδα.
  4. Δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 18: οι νέοι πρέπει να νοιώθουν ότι έχουν – και να έχουν – φωνή στα κοινά. Δεν είναι δυνατό να διαθέτουν το δικαίωμα να εκλέγουν τα πρόσωπα που θα τους κυβερνούν, και να μην έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η πολιτεία πρέπει να διορθώσει άμεσα αυτήν την αδικία και να αποκαταστήσει στους νέους το αίσθημα της ισότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους ενήλικες πολίτες.

Σχετική δημοσίευση, TA NEA 16 Μαΐου 2014

διαβάστε επίσης