7 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις μας για την άμυνα

Σύγχρονες και αποτελεσματικές Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να εξασφαλίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Οι νέες διαφαινόμενες περικοπές στις ΕΔ οδηγούν στη ανάγκη εφαρμογής μίας δομικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά οι αντικειμενικοί στόχοι του ΥΠΕΘΑ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) που είναι:

 • Η επιτυχία των ΕΔ στην ανάληψη των έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η προετοιμασία - ετοιμότητα των ΕΔ για ανάληψη νέων έργων που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον.
 • Οι σημερινές ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις οδηγούν συχνά σε απρογραμμάτιστες ,αιφνιδιαστικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των ΓΕ (Γενικών Επιτελείων) με αποτέλεσμα να θίγεται ακόμη περισσότερο το ήδη μειωμένο "αξιόμαχο" των ΕΔ.
  Η δημοσιονομική κρίση της χώρας επιβάλλει μεσομακροπρόθεσμη σχεδίαση σε μία ριζική συντεταγμένη δομική - λειτουργική αναδιοργάνωση, με βάση τον ορθολογισμό στην εξοικονόμηση πόρων, χωρίς να διαταράσσεται η αποτελεσματική επίτευξη της αποστολής των ΕΔ. Εφόσον  πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη σχεδίαση περικοπών λόγω του μνημονίου (500 εκ. Ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση από το 2016), αυτή θα πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα θίγει την επιχειρησιακή ικανότητα και κυρίως το ηθικό των στελεχών των ΕΔ.

  - Πιο συγκεκριμένα και με βάση τις οικονομικές μας δυνατότητες, το << Ποτάμι >>  θέλει   ευέλικτες ΕΔ με αυξημένη αποτελεσματικότητα που σημαίνει:

  Δομική- Λειτουργική αναδιοργάνωση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα των χωρών του ΝΑΤΟ , σε συνδυασμό όμως με τις απαιτήσεις λόγω της γεωπολιτικής μας θέσης. Αν αυτό επιτευχθεί, το οικονομικό όφελος θα είναι μεγάλο και η επιχειρησιακή ικανότητα θα διατηρηθεί σε σταθερό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους τομείς αναδιοργάνωσης:

 • Το μεγάλο  πλήθος στρατοπέδων που παραμένουν επιχειρησιακά ανενεργά.
 • Τα στρατηγεία και το σημαντικό αριθμό οργανικών θέσεων  Στρατηγών ,Ναυάρχων,Πτεράρχων που δεν εκπληρώνουν πλέον τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν , αλλά ούτε καλύπτουν σημαντικές διαφαινόμενες μελλοντικές ανάγκες.
 • Την προβληματική θαλάσσια επιτήρηση από το ΠΝ  που συστηματικά αγνοείται.
 • Την ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού  κόστους  καθημερινότητα της ΠΑ , της οποίας το προσωπικό και τα μέσα  των Μονάδων της  βρίσκονται καθημερινά υπό συνεχή πίεση ( σαν να επίκειται πόλεμος ) γεγονός που καθιστά επιτακτικό τον επαναπροσδιορισμό της αποστολής -δραστηριοτήτων της ΠΑ στον κύριο ρόλο της.
 • Το δόγμα διακλαδικότητας πρακτικά συνεχίζει να λειτουργεί με βάση τις παλαιές αγκυλώσεις που
  περιορίζουν τις αρμοδιότητες του Α/ΓΕΕΘΑ με αποτέλεσμα να διατηρούνται και στους τρεις κλάδους παρόμοιες λειτουργίες που σημαίνει σπατάλη πόρων- ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακές αδυναμίες.
 • - Είναι δύσκολο έργο η Δομική – Λειτουργική αναδιοργάνωση των ΕΔ,οι οποίες  δεν μπορούν μόνες τους να αντιμετωπίσουν το σύνολο των δυσλειτουργιών της χώρας που συνδέονται με την αδράνεια και τα διάφορα μικροσυμφέροντα Δεν είναι δε τυχαίο (από όλες τις Κυβερνήσεις) ότι αυτή η αναδιοργάνωση  δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα  παρότι  έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές  παράμετροι που δρούσαν τόσα χρόνια  ανεξάρτητα από τα σημερινά  οικονομικά προβλήματα της χώρας.

  - Συνεπώς η σχεδίαση της αναδιοργάνωσης θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με μία ευρέως συμφωνημένη (υπερκομματική), ξεκάθαρη εθνική στρατηγική και πολιτική, αφού θα απαιτηθεί να τροποποιηθούν νομικά και θεσμικά κείμενα για να παραμείνουν για μεγάλη διάρκεια χρόνου που θα έχουν ως στόχο:

  (1) Την αποδόμηση του πελατειακού κράτους.
  (2) Την αναδόμηση των θεσμών και διαδικασιών, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας.
  (3) Την παραγωγική ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας με την χρήση στρατηγικού επενδυτή, την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας.
  (4) Την άμεση σχεδίαση για την άμεση μείωση της γραφειοκρατίας και όλων των δομών -  θέσεων υπηρεσιών γραφείου που εμφανίζουν πολλαπλότητα ή επικάλυψη.
  (5) Την άμεση προγραμματισμό  για την εφαρμογή σύγχρονης και ενιαίας κοστολόγησης (μηχανογραφημένη  καταγραφή , σύγκριση και έλεγχος κόστους ) όλων  των υπηρεσιών - δράσεων των ΕΔ .
  (6) Μέτρα που θα έχουν έχουν στόχο την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ηθικού των στελεχών  των ΕΔ λαμβανομένου υπόψη ότι είναι ο μοναδικός κλάδος που δεν έχει το δικαίωμα της απεργίας και ωράριο εργασίας,  σε συνδυασμό όμως με τις αντοχές της Ελληνικής οικονομίας.

  Όπως :
  Ειδικού μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιατερότητες και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας .
  Ρύθμιση θεμάτων στέγασης λόγω των συχνών μεταθέσεων των  του προσωπικού.

  Αναλυτικότερα και λόγω των περικοπών του νέου μνημονίου προτείνονται:

  α) Κατάρτιση νέας,  αναθεωρημένης ΠΟΛΊΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ (ΠΕΑ), υπερκομματικού χαρακτήρα, σύμφωνη με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής μας (ISIS, Ουκρανικό, Τουρκία, Κύπρος, , ΑΟΖ, κλπ). Με βάση τη νέα ΠΕΑ θα κληθούν τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) να σχεδιάσουν την νέα δομή και λειτουργία των ΕΔ από μηδενική βάση.

  β) Δημιουργία θέσης μόνιμου Υφυπουργού Άμυνας,  με 5ετη θητεία προερχόμενο από τις τάξεις των ΕΔ με αρμοδιότητα σε θέματα επιχειρησιακά , εκπαίδευσης, διοικητικής μέριμνας.

  γ) Ενίσχυση αρμοδιοτήτων Α/ΓΕΕΘΑ , με 3ετη θητεία και ανάλογη διακλαδική προσαρμογή συνολικά. Δηλαδή να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΌΤΗΤΑ που θα ενισχύσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Α/ΓΕΕΘΑ.

  δ) Συγχώνευση παρεμφερών λειτουργιών και υπηρεσιών των τριών ΓΕ.

  ε) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Διοικητές των μεγάλων  Επιχειρησιακών Σχηματισμών (προαγωγές - μεταθέσεις κατωτέρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών , κλπ)

  στ) Εξορθολογισμός της δομής δυνάμεων,  με δια κλαδικό πνεύμα και εστίαση στις απαιτούμενες επιχειρησιακές δυνατότητες,  όπως αυτές προκύπτουν από την αμυντική σχεδίαση. Σημαντικός παράγοντας αποτελεί η δυνατότητα υποστήριξης των εθνικών μας συμφερόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της ΑΟΖ, μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  ζ) Δημιουργία  διακλαδικών ευέλικτων ταχύτατων μονάδων  άμεσης επέμβασης με αποτελεσματική δύναμη πυρός βάση της νέας σχεδίασης.

  η) Σχεδίαση - Προγραμματισμός για άμεση συμμετοχή  και εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θαλάσσιας επιτήρησης συνόρων όπως Marsur, Cise , Horizon 2020 κλπ , σε συνεργασία  των ΕΔ και Λιμενικού Σώματος.

  θ) Δραστικός χωροταξικός ανασχεδιασμός μονάδων και υπηρεσιών.

  ι)Ολοκλήρωση  Εκσυγχρονισμού  επιτελικής εργασίας μέσω πλήρους μηχανοργάνωσης .

  ια) Συγχώνευση στρατιωτικών   υπηρεσιών υγείας (διακλαδικό σώμα ιατρών - νοσηλευτών).

  ιβ) Κατάργηση των σχολών ΣΣΑΣ και ΣΑΝ. Κάλλιστα οι ιατροί , δικαστικοί,  οικονομικοί Αξιωματικοί μπορούν να προέλθουν από τα Πανεπιστήμια μας μετά από εξετάσεις και κατάλληλη στρατιωτική εκπαίδευση.

  ιγ) Μείωση πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού  σε ποσοστό ανάλογο  με  τα   δεδομένα που θα προκύψουν   από την νέα  Αμυντική Διακλαδική σχεδίαση.

  ιδ) Αξιοποίηση της περιουσίας των ΕΔ με κατάλληλα οικονομοτεχνικά ,επιχειρηματικά  κριτήρια και σύγχρονα εργαλεία που θα έχουν κυρίως  ως στόχο την μείωση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων.

  ιε) Άμεσος σχεδιασμός για εφαρμογή  κοινών προμηθειών -συμβάσεων των τριών όπλων και γιατί όχι και μαζί με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα (όπου είναι εφικτό) όπως πχ υγειονομικό υλικό,υλικά γραφείου , ελαιολιπαντικά , ανταλλακτικά για συντήρηση κοινού τύπου μέσων , κλπ .
  ιστ) Άμεση κατάργηση της νέας ΜΟΜΑ, που επιφέρει επιπλέον κόστος στις ΕΔ , που Χρησιμοποιείται πολλές φορές και για μικροπολιτικά συμφέροντα,  αλλά μεγεθύνει και το εύρος ανεργίας στον τομέα των κατασκευών.