20 Σεπτεμβρίου, 2014

Προσβασιμότητα στο τουρισμό για όλους

Τομέας Τουρισμού – Προσβάσιμος τουρισμός. ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ

Τα άτομα με αναπηρία σε πολλές περιπτώσεις στερούνται του δικαιώματος της ισότιμης συμμετοχής τους σε τουριστικές παροχές, παρότι αποτελούν σημαντικό μέρος της παγκόσμιου πληθυσμού (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περίπου το 15% του συνολικού πληθυσμού). Παράλληλα αποτελούν και μια ενδιαφέρουσα αγορά όσον αφορά την τουριστική ζήτηση.
Για την βελτίωση των όρων συμμετοχής και των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον τουρισμό αναλαμβάνονται διεθνώς πρωτοβουλίες. Βασικός στόχος τους είναι η ενίσχυση της έννοιας «προσβάσιμος τουρισμός για όλους» (Accessible tourism for all) και η προώθηση των καλών πρακτικών.

Στην Ελλάδα παρότι στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση εντούτοις υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων πλευρών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και σε όλα τα επίπεδα εθνικό, περιφερειακό και τοπικό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες αλλά και οι ταξιδιώτες θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτα να απολαμβάνουν την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Επομένως σε πρώτη φάση προτείνεται:

  • Η καταγραφή των ελλειμμάτων σε επίπεδο υπηρεσιών και υποδομών,
  • Η κατάρτιση σχεδίου και στρατηγικής για την ενίσχυση της προσβασιμότητας,
  • Η πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σε επιλεγμένους προορισμούς,
  • Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες με εστίαση στις ιδιαιτερότητες για την διευκόλυνση των επισκεπτών με αναπηρία,
  • Η δημιουργία ενός επικοινωνιακού σχεδίου και του απαιτούμενου προωθητικού υλικού για την διάδοση της ιδέας της προσβασιμότητας για όλους,
  • Η συνεργασία με διεθνείς φορείς για την δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
  • διαβάστε επίσης