20 Σεπτεμβρίου, 2014

Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

Τομέας Δικαιοσύνης - Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης - Αντωνιάδου, Καράκωστας, Σαμαράς

Αύξηση του αριθμού δικαστών, εισαγγελέων, δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων μηχανογράφησης και επιμελητών και δημιουργία ειδικών τμημάτων δικαστηρίων για την άμεση εκδίκαση υποθέσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος,
Αναμόρφωση όλων των κωδικών δικονομίας, με ταυτόχρονη εισαγωγή απλοποιημένων διαδικασιών, που θα δίνουν απαντήσεις στα απλά καθημερινά προβλήματα των πολιτών, θα προάγουν την άμεση επίλυσή τους και θα συμβάλλουν στην ταχεία απονομή δικαιοσύνης μέσω της γρήγορης έκδοσης αποφάσεων,
Περιορισμός των ποινικών αδικημάτων, που αναγράφονται στον ποινικό κώδικα, σε αδικήματα ιδιαίτερης βαρύτητας, έτσι ώστε ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων που εισάγονται στα πινάκια να μειωθεί,
Κατάθεση αγωγών – μηνύσεων για υποθέσεις μείζονος σημασίας,
Εισαγωγή στα πινάκια των ανώτερων δικαστηρίων σοβαρών υποθέσεων και την δυνατότητα επίλυσης απλών διαφορών εξωθεσμικά μέσω της παρέμβασης διαμεσολαβητή, εξειδικευμένου σε αντίστοιχα θέματα ή μέσω απλουστευμένων διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, που θα παρέχονται στους διαδίκους από τα δικαστήρια,
Ετήσια αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων και του παραγόμενου έργου τους,
Τοποθέτηση των δικαστικών υπαλλήλων σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντά τους. Τον διαχωρισμό μεταξύ των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ, καθώς και τον διαχωρισμό μεταξύ των ΠΕ με βάση τα τυπικά τους προσόντα, τα χρόνια προϋπηρεσίας και την αποδοτικότητά τους,
Ετήσια αξιολόγηση των λειτουργικών δομών των δικαστηρίων,
Αναδιάρθρωση της διοικητικής οργάνωσης των δικαστηρίων και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

διαβάστε επίσης