20 Ιουνίου, 2014

Προσέλκυση επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου

Μ' ένα καλό μοντέλο φορολογικής πολιτικής, μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με ηλεκτρονικές υπηρεσίες δε θα αργούσαν να φέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αφού μιλάμε για επενδύσεις έντασης γνώσης και όχι παγίων στοιχείων τα οποία εκ των πραγμάτων αυξάνουν και την γραφειοκρατία. Προτείνεται, λοιπόν, μείωση του ΦΠΑ στο 13% για Ηλεκτρονικές Συναλλαγές εντός της χώρας και ΕΕ μετά από επεξεργασία και συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αντώνης Μαρκόπουλος

διαβάστε επίσης