20 Ιουνίου, 2014

Φορολογική επιβράβευση σε εταιρείες που αυξάνουν το προσωπικό τους

Οι επιχειρήσεις θα έχουν όλες μια φορολογική απαλλαγή, εφόσον αύξησαν το προσωπικό τους κατά τουλάχιστον ένα ποσοστό. Εάν η επιχείρηση δεν έχει καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές, η έκπτωση φόρου θα προωθείται στο ασφαλιστικό ταμείο. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουν όφελος ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πραγματική ανάπτυξη, η κοινωνία σαν σύνολο και οι εργαζόμενοι. Και θα επιβραβεύεται το καλό παράδειγμα.

Κ. Παπαδημητρίου

διαβάστε επίσης