29 Σεπτεμβρίου, 2017

Προκαταβολή φόρου και για όσους έκλεισαν την επιχείρηση τους

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, με την οποία έχουν επιβαρυνθεί όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Αν και το αρμόδιο Υπουργείο αναγνωρίζει το λάθος σχετικά με τους επαγγελματίες, που ενώ έχουν κάνει διακοπή εργασιών, έλαβαν ειδοποιητήριο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος που αφορά το επόμενο έτος, αναπάντητο μένει το πώς και το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των νέων εκκαθαριστικών, καθώς και το αν η λανθασμένη χρέωση θα επηρεάσει το φορολογικό προφίλ των επιτηδευματιών και τις συναλλαγές τους είτε με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ, είτε με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Προκαταβολή φόρου και για όσους έκλεισαν την επιχείρηση τους»

Οι διατάξεις του ν. 4172/2013 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1067/2015, προβλέπουν στο άρθρο 67, την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, και στα άρθρα 69 και 70 την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα στην διευκρινιστική εγκύκλιο 1140965 ΕΞ/ 22-09-2017 της ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει με επαγγελματίες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, αλλά έλαβαν ειδοποιητήριο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος που αφορά το επόμενο έτος, διευκρινίζει ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και όταν δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα όμως για την προκαταβολή του φόρου στο 100%, βάσει των διατάξεων της παράγ. 1 του άρθρου 69 του πιο πάνω νόμου, έχουν ήδη αποσταλεί και οι επιτηδευματίες που προέβησαν σε διακοπή εργασιών των δραστηριοτήτων τους μέσω των αρμόδιων Δ.Ο.Υ, καλούνται να καταβάλουν προκαταβολή φόρου.

Δεδομένου ότι η διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων – επιτηδευματιών πραγματοποιείται στις αρμόδιες για αυτό το σκοπό Δ.Ο.Υ οι οποίες γνωρίζουν το φορολογικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου.

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφορικής που διαθέτει το αρμόδιο Υπουργείο είναι αρκετά για να γνωρίζει το χρονικό διάστημα που μία ατομική επιχείρηση προέβη σε διακοπή των εργασιών της.

Δεδομένου ότι από λήξεως της διαχειριστικής φορολογικής περιόδου 31/12/2016 της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της βεβαίωσης προκαταβολής φόρου, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι αρκετό, προκειμένου οι φορολογικές αρχές να γνωρίζουν την διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων και την μη νέα έναρξή τους.

Δεδομένου ότι με τις ακολουθούμενες αυτές πρακτικές το κράτος χάνει την αξιοπιστία του προς τον πολίτη, ακόμα και για αυτονόητες ενέργειες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιο λόγο δεν λειτούργησαν έγκαιρα και άμεσα οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω των αρμοδίων Δ.Ο.Υ για την διαπίστωση διαγραφής εργασιών και μη νέας έναρξης, σε επιτηδευματίες και ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να μην είναι υπόχρεοι σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος;

2) Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η αποστολή των νέων εκκαθαριστικών;

3) Η χρέωση που έχει καταγραφεί στις Φορολογικές Αρχές θα επηρεάσει το φορολογικό προφίλ των επιτηδευματιών στις συναλλαγές τους είτε με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ είτε με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου;

4) Ποιος είναι ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων και ποια τα χρηματικά ποσά που έχουν βεβαιωθεί; Τα ποσά αυτά με ποιο τρόπο θα χρεοπιστωθούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου