5 Δεκεμβρίου, 2016

Προϋπολογισμός 2017: Πού πάνε τα χρήματα για την εκπαίδευση και την έρευνα;

Εν όψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής Αττικής με «Το Ποτάμι», Γ. Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση για την κατανομή των πιστώσεων και τη διάρθρωση των δαπανών, που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς του.

Ενώ παρατηρείται συνολική αύξηση στις πιστώσεις του συγκεκριμένου Υπουργείου κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, είναι εμφανές τόσο από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, όσο και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις των πρυτανικών αρχών και των εκπροσώπων των ερευνητικών ιδρυμάτων, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης υποχρηματοδότησης όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ο βουλευτής του Ποταμιού ζητά περαιτέρω ενημέρωση για συγκεκριμένα ποσά που διατίθενται σε ορισμένους κωδικούς και κατηγορίες δαπανών, προκειμένου να εξετασθεί ο βέλτιστος τρόπος κατανομής τους και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και πλήρης αιτιολόγηση για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ : α) τον Υπουργό Οικονομικών
β) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού 2017 για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Την 21η Νοεμβρίου 2016 κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2017 ο οποίος βρίσκεται υπό συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής εν όψει της ψήφισής του το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016. Μάλιστα, αν και όπως επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην Εισηγητική Έκθεση, ο προϋπολογισμός έχει βραχυπρόθεσμα υφεσιακές τάσεις, εντούτοις παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 200 εκ. ευρώ στις πιστώσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ).

Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως κατανέμονται οι πιστώσεις ανά ειδικό φορέα και κατηγορία δαπάνης ενώ χρήζουν περαιτέρω επεξήγησης ορισμένες αυξήσεις σε πιστώσεις συγκεκριμένων κωδικών του Υπουργείου οι οποίες διακυμαίνονται τα τελευταία τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, το έτος 2015 οι πληρωμές για την «Κεντρική Υπηρεσία» (κωδ. 110) ανήλθαν σε 130.950.060,46 ευρώ, για το τρέχον έτος οι διαμορφωθείσες πιστώσεις ξεπερνούν τα 162 εκατ. ευρώ (αύξηση 24%), ενώ για το 2017 υποχωρούν ελαφρά στα 160.629.000 ευρώ. Αναλύοντας τέσσερις από τις επιμέρους κατηγορίες δαπάνης του Κωδικού 110 που αφορά στην «Κεντρική Υπηρεσία», προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην κατηγορία δαπανών «Αποδοχές και συντάξεις» παρουσιάζεται αύξηση πιστώσεων από το 2015 έως το 2017 κατά 11 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 21%. Στην κατηγορία «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» σημειώθηκε υπέρογκη αύξηση πιστώσεων από το 2015 έως το 2016, από το ποσό των 384.147,50 ευρώ το 2015 στα 1.670.901,80 ευρώ το 2016, ενώ για το 2017 παρουσιάζεται νέα αύξηση πιστώσεων φθάνοντας τα 2.418.000,00 ευρώ δηλαδή πάνω από 500% συνολική αύξηση πιστώσεων από το 2015 έως το 2017.

Για τις «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» (κωδ. 170) προκύπτει συνολική αύξηση 1.100% μεταξύ 2015 – 2017, από τα 913.249,72 ευρώ στα 10.972.000,00 ευρώ, ενώ η αύξηση των πιστώσεων από το 2015 στο 2016 είναι 100%. Αναλύοντας τους δύο επιμέρους κωδικούς στην κατηγορία αυτή προκύπτει:

α) Για τις «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» αύξηση 70% περίπου από το 2015 έως το 2016 (ήτοι από τα 419.751,83 ευρώ σε 721.878,00 ευρώ) και για το 2017 προβλέπεται νέα αύξηση πιστώσεων στα 9.097.000,00 ευρώ, δηλαδή πάνω από 2.000% αύξηση – εκτόξευση σε σχέση με το 2015.

β) Στις «Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες» αύξηση από τα 493.497,89 ευρώ το 2015 στα 1.214.831,00 ευρώ το 2016, ενώ το 2017 παρουσιάζεται νέα αύξηση με το ποσό να ανέρχεται στα 1.875.000,00 ευρώ.

Επειδή τόσο οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, όσο και οι εκθέσεις επιστημονικών φορέων, ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και σωματείων των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την έρευνα αναγνωρίζουν και επισημαίνουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της παρατεταμένης υποχρηματοδότησης.

Και επειδή πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και πλήρης αιτιολόγηση για το που πηγαίνουν και πως κατανέμονται τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων πολιτών, ειδικά στον πολύ σημαντικό αλλά και πολύπαθο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, των αντίστοιχων φορέων τους αλλά και των συναφών υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι που επέβαλαν τη διατήρηση της αύξησης για την κατηγορία δαπανών «Κεντρική Υπηρεσία» του Υ.Π.Ε.Ε.Θ. (κωδ. 110) στις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού για το 2017 σε σχέση με το 2015; Πώς αιτιολογείται η αύξηση αυτή στους επιμέρους κωδικούς της;

2. Πώς ερμηνεύεται το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στους προϋπολογισμούς των τριών τελευταίων ετών (2015, 2016 & 2017), να εμφανίζεται το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» (κωδ. 170) μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από ότι τελικά διαμορφώνεται και τελικώς πληρώνεται; Αποτελεί επαναλαμβανόμενη σύμπτωση λάθος εκτίμησης ή οφείλεται σε κάποιον άλλο λόγο η καταρχήν επιλογή ποσού 10 έως 12 φορές υψηλότερο από αυτό που δαπανάται;

3. Η διαρκής αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 710.0004) για τη «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας» από το 2015 και έπειτα, με ακόμη μεγαλύτερη άνοδο για το 2017, πως ακριβώς εξηγείται και αναλύεται;

4. Πως αναλύεται η σημαντική αύξηση των «Μεταβιβαστικών πληρωμών» στην «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» για το 2017;

5. Σε ποιους λόγους οφείλεται ο σχεδόν διπλασιασμός των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση και Νέας Γενιάς σε όρους πληρωμών για τα έτη 2015 και 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις των προηγούμενων ετών; Γιατί και για το 2017 οι πιστώσεις αυτές συνεχίζουν στο ίδιο ύψος όντας 125% υψηλότερες από την πρόβλεψη του 2016;

6. Θεωρείτε ότι το πιστούμενο ποσό για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2017, το οποίο ισούται με το επίπεδο των πληρωμών του 2015, επαρκεί για να καλύψει τα πολύ μεγάλα κενά χρηματοδότησης τα οποία αντιμετωπίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας όπως αυτά επισημαίνονται και μόλις πρόσφατα από τις αντίστοιχες πρυτανικές αρχές;

7. Για ποιον λόγο δεν υπάρχει εγγραφή στον κωδικό 590 για τις μεταναστευτικές ροές το 2017;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής