17 Νοεμβρίου, 2016

Προγραμματικές θέσεις του Τομέα Άμυνας

Ο πολιτικός υπεύθυνος του τομέα: Γιώργος Τσιτσιλιάνος

gtsitsilianos

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Ικάρων -τμήμα μηχανικών (ΣΜΑ) και της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα εφαρμοσμένα μαθηματικά του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάσθηκε ως Μηχανικός ηλεκτρονικός Αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία και παραιτήθηκε με το βαθμό του Σμηνάρχου και τώρα εργάζεται ως καθηγητής μαθηματικών και παράλληλα ως αναλογιστής σε ασφαλιστικά προγράμματα.

 

 


Οι προγραμματικές θέσεις του τομέα Άμυνας

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Το οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα σε συνδυασμό με τη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα/επάρκεια και καταλληλόλητα της στελέχωσης των μονάδων στην υφιστάμενη δομή των ΕΔ.

Το πρόβλημα αυτό για να επιλυθεί καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μία ουσιαστική και ρεαλιστική αναδιάρθρωση της δομής και οργάνωσης των ΕΔ προς την κατεύθυνση της κατάργησης ή/και της σύμπτυξης Μονάδων και Υπηρεσιών, χωρίς όμως να πλήττεται το αξιόμαχο συνολικά.

Οι περικοπές, που έχουν επιβληθεί και συνεχίζουν να επιβάλλονται στις ΕΔ, οδηγούν στη ανάγκη εφαρμογής μίας ευρείας δομικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά οι αντικειμενικοί στόχοι του ΥΠΕΘΑ, που είναι:

• Η επιτυχία των ΕΔ στην ανάληψη των έργων που τους ανατίθενται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
• Η προετοιμασία - ετοιμότητα των ΕΔ για την ανάληψη νέων έργων που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον.

Οι ραγδαίες και απρόβλεπτες εξελίξεις οδηγούν συχνά σε απρογραμμάτιστες και αιφνίδιες περικοπές στους προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων, οι οποίες θίγουν το ήδη μειωμένο αξιόμαχο των ΕΔ.

Ό γενικός πολιτικός σχεδιασμός επιβάλλεται να έχει ως στόχο μία ευρέως συμπεφωνημένη ξεκάθαρη εθνική πολιτική στρατηγική προσανατολισμένη στα εξής:
• Την αποδόμηση του πελατειακού κράτους
• Την αναδόμηση των θεσμών και διαδικασιών, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας.
• Την παραγωγική ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας
• Την άμεση μείωση της γραφειοκρατίας
• Τον άμεσο προγραμματισμό για την εφαρμογή σύγχρονου και ενιαίου συστήματος κοστολόγησης όλων των υπηρεσιών - δράσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
• Tην ανάληψη μέτρων μέριμνας για τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ηθικού των στελεχών των ΕΔ

Αναλυτικότερα προτείνονται:

Κατάρτιση νέας, αναθεωρημένης Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), υπερκομματικού χαρακτήρα με στόχο:

Tην ενίσχυση της «θαλάσσιας επιτήρησης» από το ΠΝ.
Τον επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων της ΠΑ, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής και υψηλού κόστους καθημερινότητας σε προσωπικό και μέσα.
Το σχεδιασμό από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) της νέας δομής και λειτουργίας, με βάση τη νέα ΠΕΑ, από μηδενική βάση .

Η νέα ΠΕΑ θα προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Δημιουργία θέσης μόνιμου Υφυπουργού Άμυνας, με καθορισμένη χρονικά θητεία.
 • Αλλαγή της κλειστής διαδικασίας κρίσεων των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, συμπεριλαμβανομένου και του Α/ ΓΕΕΘΑ με θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών για την αξιοκρατική επιλογή των αξιότερων με καθορισμένη θητεία. Ενίσχυση του ρόλου των αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΕΘΑ με συγχώνευση παρεμφερών λειτουργιών και υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων.
 • Ορθολογισμό της δομής δυνάμεων, με διακλαδικό πνεύμα και εστίαση στις απαιτούμενες επιχειρησιακές δυνατότητες. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η δυνατότητα υποστήριξης των εθνικών μας συμφερόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της ΑΟΖ. Άμεση εφαρμογή του δόγματος της διακλαδικότητας , το οποίο ουσιαστικά συνεχίζει να λειτουργεί επιδερμικά, με παράλληλη δημιουργία διακλαδικών πολυδύναμων μονάδων κρούσης, άμεσης επέμβασης, με αποτελεσματική δύναμη πυρός.
 • Μελέτη κατάργησης στρατηγείων και σημαντικού αριθμού οργανικών θέσεων Στρατηγών, Ναυάρχων , Πτεράρχων καθώς και «μορφωμάτων» που δεν προσφέρουν, παρά διοικητικές καρέκλες , αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και προβλήματα στην ομαλή συνεργασία μεταξύ των κλάδων των ΕΔ.
 • Σχεδιασμό - Προγραμματισμό για άμεση συμμετοχή των ΕΔ στην εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θαλάσσιας επιτήρησης συνόρων (Marsur, Cise, Horizon 2020, κλπ).
 • Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της επιτελικής εργασίας μέσω πλήρους μηχανογράφησης, με την υιοθέτηση ενός και μοναδικού διακλαδικού συστήματος, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
 • Αναδιάρθρωση των θέσεων πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού συμβατή και ανάλογη της νέας αμυντικής σχεδίασης.
 • Αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης ακίνητης περιουσίας των ΕΔ προς όφελος των ταμείων τους, και κατάργηση των ανενεργών στρατοπέδων.
 • Σχεδιασμό για εφαρμογή κοινών προμηθειών-συμβάσεων των τριών όπλων και κατάθεση νέου νομοσχεδίου για τις αμυντικές προμήθειες με στόχο την υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και χρονοβόρων διαδικασιών.
 • Αναθεώρηση των υπαρχουσών δομών έτσι ώστε να δρομολογηθούν ενέργειες συγχώνευσης στρατιωτικών υπηρεσιών υγείας (διακλαδικό σώμα ιατρών – νοσηλευτών).
 • Αναβάθμιση του ρόλου της εφεδρείας στην δομική και εκπαιδευτική λειτουργία της, αφού αποτελεί βασικό πυλώνα στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
 • Αναβάθμιση του ρόλου της Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΕΛΒΟ Ναυπηγεία, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις), στη βάση ενός συνολικού σχεδίου κοστολογημένου και εφαρμόσιμου επιχειρηματικού χαρακτήρα, που θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις ΕΔ.
 • Σχετικά