21 Απριλίου, 2016

«Πού καταλήγουν τα ευρωπαϊκά χρήματα για την διαχείριση του προσφυγικού;»

Στον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών χρημάτων, που αφορούν στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα, αναφέρεται με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με την Ε.Ε., στις 19 Απριλίου 2016, υπεγράφησαν συμβάσεις με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και των οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και με έξι άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μέσω αυτής της σύμβασης θα χορηγηθούν επιπλέον 83 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα πέρα του πακέτου στήριξης ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα. Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών θα διοχετευθούν μέσω ΜΚΟ- επομένως, είναι απαραίτητη η διασφάλιση διαφάνειας στην επιλογή των φορέων.

Μάλιστα, αυτή είναι και μια υποχρέωση, που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω καταγραφής και πιστοποίησης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης. Για το λόγο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί ποιο είναι το ύψος των χρημάτων, που έχουν εισπραχθεί ή από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ελληνικές ΜΚΟ και ποιο ποσοστό των έργων έχει υλοποιηθεί σε σχέση με αυτό που οφείλαμε. Επίσης, με ποια κριτήρια έγινε ο καταμερισμός των χρημάτων στις διάφορες ελληνικές ΜΚΟ και με ποιο τρόπο θα γίνεται από εδώ και στο εξής. Τέλος, ποιο είναι το ύψος των χρημάτων, που έχουν εισπραχθεί από τους λοιπούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και σε ποιο ποσοστό έχουν διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Πού καταλήγουν τα ευρωπαϊκά χρήματα για την διαχείριση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ρεύματος;»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Απριλίου 2016, υπεγράφησαν συμβάσεις με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και των οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και με έξι άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις: τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, το Συμβούλιο της Δανίας για τους πρόσφυγες, τους Γιατρούς του Κόσμου, την Oxfam, την Save the Children και την Arbeiter – Samariter- Bund. Το σύνολο των έργων που έχουν επιλεγεί στηρίζονται σε ενδελεχείς εκτιμήσεις των αναγκών των μεταναστών/ προσφύγων και θα σταλούν εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. στην Ελλάδα ώστε να συνεργαστούν με τους οργανισμούς υλοποίησης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει άμεση χρηματοδοτική στήριξη μέσω άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό κυρίως τη βελτίωση και την αύξηση των δυνατοτήτων υποδοχής των μεταναστών/ προσφύγων.

Μάλιστα η Ε.Ε. ανακοίνωσε την χορήγηση επιπλέον 83 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του νέου μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, που έχει στόχο τη βοήθεια των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν κρίσεις όπως τη μεγάλη εισροή προσφύγων. Η βοήθεια αυτή προστίθεται στη γενικότερη στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής/ προσφυγικής κρίσης. Από το 2015, η Ελλάδα έχει λάβει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 181 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), επιπλέον των 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στο πλαίσιο αυτών των Ταμείων για το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.

Η στήριξη που προσφέρεται στην Ελλάδα από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος είναι σημαντική- καίριο είναι λοιπόν το θέμα αξιοποίησής της. Και γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο όταν μεγάλο μέρος των ανωτέρω χρημάτων θα διοχετευθούν μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων- επομένως, είναι απαραίτητη η διασφάλιση διαφάνειας στην επιλογή των φορέων. Η απαίτηση για διαφάνεια καθίσταται ακόμη πιο έντονη, εάν ληφθούν υπόψη οι καταγγελίες, που συνεχώς πληθαίνουν τους τελευταίους μήνες, για «μυστηριώδεις» ΜΚΟ με ανεξέλεγκτη δράση, εμπλεκόμενες σε παράνομες δραστηριότητες, χωρίς καμιά πιστοποίηση και παντελή έλλειψη λογοδοσίας. Η απόβαση «ακτιβιστών» και «αλληλέγγυων» στα μέρη που συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες (όπως στην Ειδομένη, τον Πειραιά και τη Μυτιλήνη) εγείρει προβληματισμούς για τον τρόπο δράσης και τους σκοπούς τους.

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αναλάβει την υποχρέωση καταγραφής και πιστοποίησης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και την καταγραφή των υφιστάμενων μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου

Δεδομένης της νέας έκτακτης χρηματοδότησης των 83 εκατ. ευρώ πέρα του πακέτου στήριξης ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιο είναι το ύψος των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί και απορροφηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο; Έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα για τα οποία έχουν εισπραχθεί και απορροφηθεί τα ανωτέρω χρήματα; Εάν όχι, ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης των έργων;

2) Ποιο είναι το ύψος των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί και απορροφηθεί από τις ελληνικές ΜΚΟ; Έχετε προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες για έλεγχο των έργων που όφειλαν να εκπονήσουν; Σε ποιο ποσοστό έχουν διεκπεραιωθεί οι υποχρεώσεις τους;

3) Με ποια κριτήρια και από ποια Υπηρεσία έγινε ο καταμερισμός των χρημάτων στις διάφορες ΜΚΟ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας, αλλά και η ικανότητα διαχείρισης των χρημάτων; Με ποιον τρόπο και ποιο το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά στον επικείμενο καταμερισμό επιπλέον χρημάτων σε ΜΚΟ;

4) Ποιο είναι το ύψος των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί από τους λοιπούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς; Σε ποιο ποσοστό έχουν διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν;

Ο ερωτών βουλευτής:
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας