18 Δεκεμβρίου, 2018

Πότε θα ελαφρυνθεί και στη χώρα μας ο συντελεστής ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις;

Ερώτηση Γρ. Ψαριανού προς τον Υπουργό Οικονομικών

Είναι γνωστό, πως ο χώρος των εκδόσεων είναι από τους πλέον πληττόμενους στην Ελλάδα, κάτι που στα χρόνια της κρίσης έχει επιδεινωθεί πολύ. Και ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από προσπάθειες και επανειλημμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών, στην οποία συμμετέχουν και οι Ενώσεις των Ελλήνων Εκδοτών, έχει πραγματοποιηθεί από την 6η Νοεμβρίου η τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας και πλέον τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, στην καθ’ ημάς Ανατολή αυτό παραμένει ζητούμενο.

Ο Γρηγόρης Ψαριανός με ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών, ζητεί να πληροφορηθεί εάν το ΥΠΟΙΚ σκοπεύει να προχωρήσει στην εφαρμογή της Οδηγίας του Συμβουλίου (ΕΕ) 2018/1713 της 6ης Νοεμβρίου, καθώς επίσης και εάν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μέτρα στην κατεύθυνση της τόνωσης της βιβλιοαγοράς αλλά και σε ό,τι αφορά όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την παραγωγή του βιβλίου.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ανάγκη εναρμόνισης με την Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) περί δυνατότητας μείωσης συντελεστών ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις»

Από τις 4 Δεκεμβρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/1713 της 6ης Νοεμβρίου 2018 που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ αναφορικά με τους συντελεστές ΦΠΑ για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, σύμφωνα με την οποία οι έντυπες εκδόσεις υπόκειντο στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με εκείνον της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι, με την τροποποίηση που υιοθετήθηκε, δίδεται πλέον η δυνατότητα στα κράτη-μέλη που επιθυμούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις.

Ήδη, για τις έντυπες εκδόσεις, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ενώ ορισμένα κράτη έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (κάτω του 5 %) ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή.

Η Ομοσπονδία των Ευρωπαίων Εκδοτών [Federation of European Publishers(FEP)] έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει το γεγονός της εφαρμογής αυτής και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογία της ανάγνωσης σε όλες τις μορφές της, καθώς έτσι θα δοθεί η ευκαιρία να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση της ανάγνωσης σε όλο το φάσμα της.

Δεδομένου ότι είναι κοινώς αποδεκτό πως η ενίσχυση της ανάγνωσης βιβλίων είναι δείκτης πολιτισμού μίας κοινωνίας

Δεδομένου ότι η αγορά του βιβλίου, η οποία πάντοτε στην Ελλάδα αντιμετώπιζε δυσκολίες, στις μέρες της οικονομικής κρίσης είναι από τους κατ’ εξοχήν πληττόμενους κλάδους,

Δεδομένου ότι και οι έλληνες εκδότες έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου επανειλημμένως για την βιωσιμότητα του κλάδου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε την Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2018/1713 της 6ης Νοεμβρίου και να υπάρξει σχετική τροπολογία στον ισχύοντα Νόμο και εάν ναι, πότε;

2. Είναι στις προθέσεις σας να ληφθούν μέτρα ώστε να τονωθεί η αγορά του βιβλίου και να καταστεί πιο προσιτή στους πολλαπλώς πληττόμενους από την οικονομική κρίση πολίτες αυτής της χώρας; Και εάν ναι, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε σε ό,τι αφορά όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την παραγωγή του βιβλίου;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Γρηγόρης Ψαριανός

Σχετικά