8 Μαρτίου, 2016

«Πόσους ακόμα συμβούλους χρειάζεται το Μαξίμου για επικοινωνιακά παιχνίδια;»

Γεννώνται εύλογα ερωτηματικά από την απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, να διαθέσει το ποσό των 9.000 ευρώ για την παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επικοινωνίας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό!

Τι είδους συναντήσεις είναι αυτές και πόσες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν; Άραγε δεν επαρκούν οι πολυπληθείς μετακλητοί υπάλληλοι και ειδικοί συνεργάτες στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού για να υλοποιήσουν τα εν λόγω αντικείμενα; Ή μήπως κανείς από αυτούς τυγχάνει να μην έχει την «ειδική» ειδικότητα της διοργάνωσης και επικοινωνίας πολιτικών αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων;

Με ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, ρωτά τον Πρωθυπουργό για το ποιες ειδικές ανάγκες προέκυψαν για την πληρωμή εξωτερικών συνεργατών, ποιοι επελέγησαν και με ποια διαδικασία, και τελικά ποια είναι η συγκεκριμένη εξειδίκευση που θα προσφέρουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς α) Τον Πρωθυπουργό
β) Υπουργό Επικρατείας

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού για συμβουλευτικές υπηρεσίες»

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ΔΑΠ369/22-02-2016 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΚΥΞΘΩΠ-ΑΞΓ) του Προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού εγκρίνεται το ποσό των 9.000 ευρώ για δαπάνες που αφορούν στην παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με θέματα επικοινωνίας και στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2016 έως 31-07-2016.

Προκαλεί εύλογη απορία για ποιους λόγους κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών προς την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, από εξωτερικούς συμβούλους, όταν κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ΤΚΕ/Φ.2/3871/12-02-2016 απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βερναρδάκη, στις Γενικές Γραμματείες Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης, και του Υπουργού Επικρατείας έχουν προσληφθεί συνολικά 171 μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες. Εκτός βέβαια και εάν θεωρείται ότι η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού δεν είναι επαρκώς και άρτια στελεχωμένη ώστε να αναλαμβάνει η ίδια μέσω των πάσης προέλευσης συνεργατών της τον συντονισμό, τη διοργάνωση και τις δράσεις επικοινωνίας των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

1) Θεωρείτε ότι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συνεργατών οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού δεν επαρκεί, για αυτό και προχωρείτε σε ανάθεση εργασιών ή υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους με επιπλέον κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο;

2) Κανείς εκ των συνεργατών σας δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση, τεχνογνωσία ή εμπειρία για την εκτέλεση του αντικειμένου της επικοινωνίας και της διοργάνωσης εκδηλώσεων και συναντήσεων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος;

3) Ποιος αριθμός και τι είδους εκδηλώσεις και συναντήσεις έχουν προγραμματισθεί εντός και εκτός της Ελλάδας για την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου 2016;

4) Το ποσό των 9.000 ευρώ καταμερίζεται σε σταθερή μηνιαία αντιμισθία των 1.800 ευρώ για το διάστημα αυτό των 5 μηνών; Αφορά έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες;

5) Με ποια διαδικασία επελέγησαν οι πάροχοι ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων και συναντήσεων; Και ποιοι συγκεκριμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι επελέγησαν;

6) Ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο των ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες ζητήθηκαν να παρασχεθούν στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Σχετικά