13 Ιουλίου, 2016

Πόση ακόμα υπομονή για τις ηλεκτρονικές άδειες οικοδόμησης;

Η μη έκδοση επί δύο έτη της απαιτούμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε να λειτουργήσει το πιλοτικό πρόγραμμα έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών δόμησης, επισημαίνει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Υποδομών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Το 2014 ανακοινώθηκε η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος σε έξι (6) περιοχές της Ελλάδας: Αθήνα, Πειραιά, Κόρινθο, Ηράκλειο, Χανιά και Κομοτηνή, καθώς και στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όμως, το σύστημα παραμένει «ανενεργό», γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Για το λόγο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, εάν έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα και πότε, ποιο είναι το κόστος του και εάν έχουν γίνει οι απαιτούμενες προβλέψεις για τη σωστή εκπαίδευση στη χρήση του από όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Πόση ακόμα υπομονή για την χρήση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών;

Κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» καθορίζονται, δυνάμει κοινής απόφασης των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), μεταξύ λοιπών, και τα κάτωθι: α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής και η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης και για την έκδοση άδειας δόμησης, β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, γ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δ) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Με τη δημοσίευση μάλιστα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, ως ρητώς προβλέπεται στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης καθώς και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης θα εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α’ 174/08.08.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», αναδεικνύεται η συμβολή του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών αδειών στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπομνησθεί ότι το περί ου ο λόγος υλοποιείται στο πλαίσιο της ΧΩΠΟΜΕ (Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης) και του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που αφορούν δράσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Το 2014 στην Κόρινθο το ΥΠΕΚΑ έκανε την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών δόμησης και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η πιλοτική λειτουργία του σε 6 περιοχές και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Πειραιά, Κόρινθο, Ηράκλειο, Χανιά και Κομοτηνή αλλά και στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Υποδομών του ΥΠΕΚΑ, στη διεύθυνση δηλαδή που δίνονται οι εγκρίσεις για τα μεγάλα έργα. Η πιλοτική έναρξη χρήσης του προγράμματος αποσκοπεί στο να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για δυσλειτουργίες ή παραλείψεις του συστήματος και να διορθωθούν, ενώ συνάμα θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα ορίζεται και ο τρόπος υλοποίησης της όλης διαδικασίας.

Όμως, καίτοι έχει παρέλθει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την τυπική εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης, εν τούτοις το σύστημα αυτό παραμένει «ανενεργό», ελλείψει της εκδόσεως της απαιτούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Επειδή το Ποτάμι εδώ και καιρό έχει αναδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα των ηλεκτρονικών μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στις πολεοδομίες

Επειδή στην πραγματικότητα το μόνο που απομένει προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα είναι η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχετε σκοπό να εφαρμόσετε το προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα; Και αν ναι, γιατί δεν έχει ήδη υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση; Πότε σχεδιάζετε να υπογραφεί;

2. Ποιο είναι το κόστος του εν λόγω συστήματος;

3. Υπάρχει πρόβλεψη για τη σωστή εκπαίδευση στη χρήση του εν λόγω συστήματος όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου καθώς επίσης και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών; Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας