20 Ιουνίου, 2017

Πώς θα επιτευχθεί η σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών

Η ανάγκη δημιουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι επιβεβλημένη για την Ελλάδα, ωστόσο, με την σημερινή κατάσταση της Οικονομίας μας ο στόχος κάθε άλλο παρά εύκολος είναι.

Η Κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα θα κινηθεί σε πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο έως τον Σεπτέμβριο, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην «προικοδότηση» με τους απαραίτητους πόρους.

Όμως, αυτή τη στιγμή, δημόσιοι πόροι που θα μπορούσαν να την προικοδοτήσουν δεν υπάρχουν. Από πού λοιπόν θα βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την δημιουργία της;

Το παραπάνω ερώτημα θέτουν στους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών οι βουλευτές Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι δύο βουλευτές εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, παραθέτοντας τα στοιχεία των πιθανολογούμενων πηγών ανεύρεσης χρηματοδότησης, που εξετάζονται από την κυβέρνηση, καμιά όμως από τις λύσεις που συζητιούνται δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει χωρίς να δημιουργήσει, τελικά, περισσότερα προβλήματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ:
1. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Πώς θα επιτευχθεί η σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας;

Σε έντονη κινητοποίηση, προκειμένου να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για την ίδρυση και τη λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα, θα επιδοθεί η Κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ήδη, στο επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του μήνα, θα υπάρξουν επαφές με τη γερμανική τράπεζα KfW, ώστε να παρασχεθεί σε πρώτη φάση τεχνογνωσία και σε δεύτερη χρηματοδότηση, ώστε ο διαχρονικός στόχος για την ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα να πάρει σάρκα και οστά.

Η ανάγκη δημιουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι επιβεβλημένη για την Ελλάδα, ωστόσο, ο στόχος κάθε άλλο παρά εύκολος είναι. Έως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της και στη συνέχεια να «προικοδοτηθεί» με τους απαραίτητους πόρους. Συνθήκη όπου, με τα σημερινά δεδομένα, είναι αρκετά δύσκολη.

Επειδή, αυτή τη στιγμή, δημόσιοι πόροι που θα μπορούσαν να την προικοδοτήσουν δεν υπάρχουν. Τα κονδύλια του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα οποία ανέρχονται στο ένα δισ. ευρώ, είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένες δράσεις, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη μεταφορά τους. Κοινοτικά κονδύλια επίσης δεν μπορούν να αποσπαστούν για την εκκίνηση των εργασιών της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνεπώς, η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η αναζήτηση πόρων από αναπτυξιακές τράπεζες των χωρών της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδιωτικά και ενδεχομένως κινέζικα κεφάλαια. Πρόκειται σαφώς για μια διαδικασία που θα απαιτήσει αρκετό καιρό και δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επειδή εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε αναπτυξιακή τράπεζα, η συγκεκριμένη χρονική περίοδο για μία αναπροσαρμογή του ΕΤΕΑΝ μάλλον θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά θα έλυνε.

Στο ΕΤΕΑΝ μεταφέρθηκαν πόροι του ΕΣΠΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ακολούθησαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την υλοποίηση του προγράμματος και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος στις τράπεζες για να επενδύσουν στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και από πλευράς τους 400 εκατ. ευρώ (συνεπένδυση 1:1).

Επειδή αλλαγή του καταστατικού του ΕΤΕΑΝ που θα του επέτρεπε να χορηγεί απευθείας δάνεια, θα έθετε σε κίνδυνο την προγραμματισμένη παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκτιμάται να αρχίσει από τον Σεπτέμβριο και το σημαντικότερο ωστόσο πρόβλημα είναι ότι, εκ των συνθηκών, θα ακύρωνε την υποσχετική του τραπεζικού συστήματος για τη διοχέτευση των συμφωνημένων πόρων στην αγορά, σε μια περίοδο που την έχει μεγάλη ανάγκη, καθώς το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά με το πιστωτικό σύστημα.

Επειδή δύσκολη και χωρίς νόημα θα ήταν και η δημιουργία μιας «Αναπτυξιακής Τράπεζας», η οποία θα αποτελούσε φορέα-ομπρέλα των χρηματοδοτικών μηχανισμών της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΕΤΕΑΝ, οι λόγοι προαναφέρθηκαν, ενώ σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund), το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία το ερχόμενο φθινόπωρο, και τη διαχείρισή του την έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο έχει εισφέρει και τα 60 εκ των 260 εκατ. αρχικών κεφαλαίων του Ταμείου. Γι' αυτό και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα σχέδιο υπαγωγής του σε έναν ευρύτερο και μάλιστα δημόσιο φορέα.

Ερωτάσθε:

1. Εφόσον δεν υπάρχουν δημόσιοι πόροι που θα μπορούσαν να προικοδοτήσουν την σύσταση μιας τέτοιας Τράπεζας από πού θα βρείτε τα κεφάλαια για την δημιουργία της;

2. Το ενδεχόμενο αναβάθμισης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε αναπτυξιακή τράπεζα, και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μία αναπροσαρμογή του ΕΤΕΑΝ μάλλον θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά θα έλυνε, εάν η λύση αυτή επιλεχθεί πως θα υπερβείτε τα προβλήματα ανταγωνισμού για την παροχή ρευστότητας με το πιστωτικό σύστημα της Χώρας;

3. Εάν επιλεγεί η λύση της αναβάθμισης του Ταμείου Συνεπενδύσεων (Equity Fund) πως θα ξεπεράσετε τον σκόπελο του μεγαλομετόχου Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Σχετικά