17 Μαΐου, 2016

Πώς υλοποιείται η «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ» στη χώρα μας;

Για την ενσωμάτωση και προώθηση των στόχων της «Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα εθνικά σχέδια και τις πολιτικές της κυβέρνησης ζητούν πληροφόρηση με κοινή τους Ερώτηση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Μαυρωτάς.

Αναφερόμενοι σε πρόσφατη συμμετοχή του Υπουργού στην έδρα του ΟΗΕ στο θεματικό διάλογο για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του παγκόσμιου Οργανισμού, που συζητήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, επεσήμαναν τις δηλώσεις του για εκπόνηση ενός νέου Στρατηγικού Πλαισίου και τον καλούν να απαντήσει για τους τρόπους παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Κύριε υπουργέ,

στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, εγκρίθηκε η νέα «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», με την οποία τέθηκαν 17 Στόχοι και 169 υπο-στόχοι για την περίοδο 2016-2030. Οι νέοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι παγκόσμιοι, αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για τη χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του 2015, και περιλαμβάνουν:

Ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, της ανισότητας.

Βελτίωση της πρόσβασης σε υγεία και εκπαίδευση, καθαρό νερό και αποχέτευση.

Υποστήριξη των ανανεώσιμων και φθηνών πηγών ενέργειας.
Βιώσιμη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.
Λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την καινοτομία και την οικοδόμηση ισχυρών θεσμών και συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σημασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης για όλους.

Τρόποι και μέσα υλοποίησης της Ατζέντας είχαν ήδη προσδιοριστεί προηγουμένως στην τρίτη διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης στην Addis Ababa της Αιθιοπίας (13-16 Ιουλίου 2015) σε επίπεδο ρυθμιστικού πλαισίου, καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, κινητοποίησης των εγχώριων πόρων, του ιδιωτικού τομέα και του εμπορίου, και προώθησης της έρευνας και τεχνολογίας.

Η δέσμη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζει την ισορροπημένη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και επομένως υποστηρίζει και προωθεί ένα μοντέλο Βιώσιμης Εθνικής Ανάπτυξης.

Σε πρόσφατη συμμετοχή σας, στις 21.04.2016 στη Νέα Υόρκη στο θεματικό διάλογο υψηλού επιπέδου για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, δηλώσατε ότι η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, ως βασικό στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης, και ότι πρόκειται να εκπονήσετε ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο, για την αναθεώρηση εθνικών σχεδίων και πολιτικών.

Επισημάνατε επίσης, ότι η συζήτηση επί του θέματος της χρηματοδότησης της ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται μόνον οι παραγωγικοί τομείς των εθνικών οικονομιών, αλλά να συμμετέχει και ο διεθνής χρηματοπιστωτικός τομέας. Ακόμη αναφερθήκατε σε μια διυπουργική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο, για το σχεδιασμό της δομής που θα παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση των Στόχων, καθώς επίσης στον διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα για την καταγραφή των δικών του προτεραιοτήτων και επιδιώξεων στο πλαίσιο προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Έχουν ενσωματωθεί και πως έχουν εξειδικευτεί οι 17 συμφωνημένοι στόχοι της «Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε εθνικά σχέδια και στρατηγικές, σε αντίστοιχες πολιτικές και σε προγράμματα;

2. Έχει δρομολογηθεί διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να εγκριθεί ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο, για την αναθεώρηση εθνικών σχεδίων και πολιτικών, όπως αναφέρατε στη Νέα Υόρκη; Με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιοι είναι οι συμμέτοχοι;

3. Ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητες αυτής της δομής παρακολούθησης υλοποίησης των Στόχων που σχεδιάζετε και πότε θα ολοκληρωθεί η σύστασή της; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση του έργου της;

4. Ποιοι μηχανισμοί συλλογής αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων, παρακολούθησης και αξιολόγησης έχουν υποστηρικτικά αναπτυχθεί προκειμένου να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες της τρέχουσας κατάστασης αλλά και του βαθμού επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης;

5. Ποια χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία εξετάζετε και σκοπεύετε να αξιοποιήσετε προκειμένου να υλοποιηθούν έργα βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα, και να υπάρξει κινητοποίηση πόρων από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθήνας
Γρηγόρης Ψαριανός - Β’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Σχετικά