4 Απριλίου, 2016

Πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία στα Δημόσια νοσοκομεία

Το θέμα αναδεικνύει με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Η κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι απελπιστική. Ο χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπεία κυμαίνεται από 2 έως 5 μήνες. Με βάση τα διεθνή δεδομένα, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει 60 μηχανήματα ενώ έχει 37, από τα οποία μόνο 24 είναι στο δημόσιο τομέα. Την ίδια στιγμή, τρία από τα υπερσύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας που δώρισε το 2014 το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε νοσοκομεία της περιφέρειας ακόμα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, καθώς το Ίδρυμα ευλόγως είχε θέσει ως προϋπόθεση την πρόσληψη ειδικού προσωπικού που θα μπορούσε να λειτουργήσει τα νέα μηχανήματα.

Γιατροί και καρκινοπαθείς κρούουν των κώδωνα του κινδύνου. Στην από 28/03/2016 επιστολή του ΙΣΑ προς τον Υπουργό Υγείας αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής «Λόγω της θεσμικής σας θέσης πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, καθότι οι καρκινοπαθείς βρίσκονται σε απόγνωση, αφού από την μια έχουν να αντιμετωπίσουν τις ως άνω καθυστερήσεις και από την άλλη το άγχος για την εξέλιξη της υγείας τους. Επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, για την ζωή των ασθενών, με δεδομένο ότι παραβιάζονται οι κανόνες άσκησης ιατρικής και οι κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες (θεραπευτικά πρωτόκολλα) αναμένουμε την άμεση αποκατάσταση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος». Στις προκηρυγμένες θέσεις εργασίας και σε όσες πρόκειται να ακολουθήσουν παραπέμπει και πάλι το Υπουργείο Υγείας στην απάντησή του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις 11 προσλήψεις που περιλαμβάνονται στις υπό εξέλιξη προκηρύξεις (Προκήρυξη 4Κ-5 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ) και 5Κ-6 θέσεις Ραδιολόγων-Ακτινολόγων (ΤΕ)), αλλά και στις 10 προσλήψεις της επόμενης προκήρυξης μόνιμου προσωπικού και στις 12 θέσεις που θα περιλαμβάνει η προκήρυξη για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού.

Πώς να εφησυχάσει κανείς με τη νέα διαβεβαίωση του Υπουργείου Υγείας; Είναι η πολλοστή φορά που η πολιτική ηγεσία υπόσχεται προσλήψεις και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Το Ποτάμι ρωτά: Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων που έχουν εξαγγελθεί ήδη από το 2015 (4Κ, ΦΕΚ 5/15-10-2015 και 5Κ, ΦΕΚ 6/27-10-2015); Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των νοσοκομείων που θα στελεχωθούν με πρόσθετο προσωπικό; Στα νοσοκομεία της επαρχίας δεν υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προσλήψεις για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία στα Δημόσια νοσοκομεία»

Στην από 28/03/2016 επιστολή του ΙΣΑ προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Σε κίνδυνο η υγεία των ογκολογικών ασθενών από τις πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία» διαλαμβάνονται τα εξής: «Ο Iατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών που αφορούν στις πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία στα Δημόσια νοσοκομεία, που θέτει σε κίνδυνο, την υγεία των ογκολογικών ασθενών. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπεία κυμαίνεται από 2 έως 5 μήνες, χρονικό διάστημα που επιβαρύνει την υγεία του ασθενή και επηρεάζει δυσμενώς και συχνά καθοριστικά την εξέλιξη της νόσου. Επιπρόσθετα ο τεχνολογικός εξοπλισμός των ακτινοθεραπευτικών κέντρων στις δημόσιες δομές είναι απαρχαιωμένος και υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών της χώρας. Με βάση τα διεθνή δεδομένα, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει 60 μηχανήματα ενώ έχει 37, από τα οποία μόνο 24 είναι στο δημόσιο τομέα. Λόγω της θεσμικής σας θέσης πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, καθότι οι καρκινοπαθείς βρίσκονται σε απόγνωση, αφού από την μια έχουν να αντιμετωπίσουν τις ως άνω καθυστερήσεις και από την άλλη το άγχος για την εξέλιξη της υγείας τους. Επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, για την ζωή των ασθενών, με δεδομένο ότι παραβιάζονται οι κανόνες άσκησης ιατρικής και οι κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες (θεραπευτικά πρωτόκολλα) αναμένουμε την άμεση αποκατάσταση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος».

Στις προκηρυγμένες θέσεις εργασίας και σε όσες πρόκειται να ακολουθήσουν παραπέμπει και πάλι το Υπουργείο Υγείας στην από 28/03/2016 απάντησή του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις 11 προσλήψεις που περιλαμβάνονται στις υπό εξέλιξη προκηρύξεις (Προκήρυξη 4Κ-5 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ) και 5Κ-6 θέσεις Ραδιολόγων-Ακτινολόγων (ΤΕ)), αλλά και στις 10 προσλήψεις της επόμενης προκήρυξης μόνιμου προσωπικού και στις 12 θέσεις που θα περιλαμβάνει η προκήρυξη για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων που έχουν εξαγγελθεί ήδη από το 2015 (4Κ, ΦΕΚ 5/15-10-2015 και 5Κ, ΦΕΚ 6/27-10-2015); Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των νοσοκομείων που θα στελεχωθούν με πρόσθετο προσωπικό; Στα νοσοκομεία της επαρχίας δεν υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες;

2) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προσλήψεις για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ύψους 16 εκατ. ευρώ, που αφορά επτά γραμμικούς επιταχυντές σε ισάριθμα νοσοκομεία του ΕΣΥ (Αλεξάνδρα, Αττικόν, Θεαγένειο, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Λάρισας, Πάτρας και Κρήτης);

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας