7 Ιανουαρίου, 2016

«Πλήττεται η αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης»

Ο Χάρης Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Β’ Αθηνών κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τον πίνακα δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας «Ασπίς Πρόνοια».

Ο πίνακας, ο οποίος αναρτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2015, αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για τους δικαιούχους, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι από τα 220.000 συμβόλαια σε εκκρεμότητα, μόνο τα 40.000 έχουν συμπεριληφθεί. Με τον τρόπο αυτό, το 80% των δικαιούχων χάνει κάθε πιθανότητα να αποζημιωθεί. Και όλα αυτά χωρίς καμία επίσημη αιτιολογία, αφού ο πίνακας δε συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και τα όσα (προφορικά) ειπώθηκαν στους δικαιούχους στερούνται νομικής βάσης αλλά και οικονομικής λογικής. Συνεχίζεται έτσι η ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους, πολλοί από τους οποίους έχασαν αποταμιεύσεις ζωής, ενώ πλήττεται η εικόνα και η αξιοπιστία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Για τους λόγους αυτούς, ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών καλείται να λάβει θέση, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει για να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος που χρονίζει, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα της καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

7/1/2016

Επίκαιρη Ερώτηση
προς τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργέ
Έχουνε ήδη συμπληρωθεί έξι χρόνια από το 2009, οπότε και ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Ασφαλιστική εταιρεία», και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση με το χαρτοφυλάκιο ζωής να τίθεται σε χωριστή εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 2 του ν.3867/2010.

Στις 3ης Ιουνίου 2015, ανακοινώθηκε στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ότι δύνανται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Με την ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι δεν αναγγέλονται εκ νέου ήδη αναγγελθείσες απαιτήσεις. Στις 20 Νοεμβρίου 2015 ανακοινώθηκε «ότι καταρτίστηκε και καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) κατάσταση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής».

Ωστόσο, οι δικαιούχοι συμβολαίων ζωής της Ασπίδας, ανακάλυψαν ότι από τα 220.000 συμβόλαια, έχουν αναρτηθεί περίπου 40.000, αφήνοντας εκτός δυνατότητας αποζημίωσης πάνω από 80% των δικαιούχων. Ο πίνακας δικαιούχων δε, συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει το λόγο που η απαίτησή του δεν έχει καταχωρηθεί. Οι λόγοι που (προφορικά) δόθηκαν στους εκπροσώπους των δικαιούχων (ότι τα υπόλοιπα συμβόλαια δεν είχαν αναγγελθεί ή ότι δεν αποτελούν ασφαλιστικά προϊόντα) εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα, αλλά και το αν ευσταθούν με βάση την πρακτική της αγοράς. Συγκεκριμένα το άρθρο 10 παρ.3 του ν. 400/1970 δεν προβλέπει αναγγελία για δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επελθει ασφαλιστική περίπτωση, ενώ στο άρθρο 2ο παρ. λδ’ του ίδιου νόμου, τα συμβόλαια ζωής περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις που ικανοποιούνται από τις διαδικασίες εκκαθάρισης.

Θεωρούμε ότι η μαζικότητα του φαινομένου, άνω του 80% των δικαιούχων να μένουν «εκτός» του πίνακα της εκκαθάρισης, αποτελεί τουλάχιστον ένδειξη προβληματικής σύνταξης αυτού και ανάγκης αναθεώρησής του πάντα εντός των προβλεπόμενων στο νόμο διαδικασιών και οφείλονται ξεκάθαρες απαντήσεις στους ασφαλισμένους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο, προκειμένου να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, το οποίο εδώ και 6 χρόνια όχι μόνο έχει ταλαιπωρήσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, πλήττοντας τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και τους επαγγελματίες του, αλλά και την ελληνική οικονομία; Ειδικότερα, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, προκειμένου να ανακληθεί η ισχύς του πίνακα έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά και ηθικά οι δικαιούχοι διεκδικώντας δικαστικά τα οφειλόμενα;

2. Ποιες ενέργειες έχουν προσδιοριστεί και ποιο το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των αποζημιώσεων των δικαιούχων από την περιουσία των υπό εκκαθάριση εταιρειών αλλά και από το Εγγυητικό κεφάλαιο ζωής βάσει του νόμου 3867/2010;»

Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας