20 Ιουνίου, 2014

Πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου όλων των καταστημάτων

Να γίνει πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου όλων των καταστημάτων για όλη την χώρα και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές. Κανείς δεν θα είναι υποχρεωμένος ν' ανοίγει συγκεκριμένες ώρες, αλλά και σε κανέναν δεν θα απαγορεύεται, αν το επιθυμεί κι έχει δυνάμεις, ν' ανοίγει το κατάστημά του 24 ώρες το 24ωρο για όλο το χρόνο. Ο αντίλογος είναι η εξασφάλιση του εργαζομένου, αλλά αυτό είναι θέμα έλεγχου του κράτους κι όχι του ωραρίου.

Παναγιώτης Μπακέας

διαβάστε επίσης